The New World Order media constantly present us with graphic reminders of the atrocities of Hitler, Stalin, Imperial Japan, Mao’s Red Guards, the Inquisition and the Conquistadores, to make the point ”THERE IS NO ALTERNATIVE”. We are contantly shown that the INTERDEPENDENCE of nations-states leads to war, barbarism, bloodshed, devastation and extermination.

High Tech Space Weapons In Use

Bilderberg: The Systemic Conspiracy – Daniel Estulin

Bilderberg: Big- Bad -Ugly

Bilderberg: Demand Destruction

Bilderberg: Malthus Revisited

Sveriges nuvarande Utrikesminister Carl Bildt står på gästlistan från mötet i Istanbul, Turkiet 2007

The Bilderberg Group

Dr. Nick Begich – Controlling the Human Mind

Political Occultists: It’s Their Master-Plan, Their New World (dis) Order (NWO), Their United Nation (UN), Their Lisbon Treaty – de flesta människor ”ser” inte de ockulta (=dolda) politiska aspekterna… inklusive 9-11

Nagal Farange – One of the 785 members of the European Parliament speaks out against the EUROPEAN POLITICAL ILLUMINATI ELITE (NWO).

The signs are obvious…YOU are dealing with political OCCULTIST…and they NEVER hesitated to SACRIFICE the lives of the INNOCENT…for their purpose of RITUAL TIMEKEEPING as YOU have wittnessed on 09/11/2001 when the WTC…

Mera i ämnet ockulta politiska aspekter….

Historical events are fixed by the time and place. And this, as we all know, is expressed in a calendar date and the name of location.

Eerily, the date of September 11 is also actually incorporated in the construction history of the US Pentagon, one of the terrorists’ most coveted targets 2001. Any self-respecting employees of the US Pentagon will quickly tell you these days that the ‘ground breaking’ ceremony took place on 11th September 1941 during the presidency of Franklin D. Roosevelt. This ‘dual’ dating tag is now forever locked in the annals of US Pentagon…. read.php?f=1&i=75265&t=75249

‘POLITRIX’ genom informationsoperationer/massmediemanipulation.

‘Kriget mot terrorism’/Internationell säkerhetspolitik – internationellt frimurarnätverk (NWO).

Ett av frimurarnas främsta vapen är datum-operationer; lagen om upprepning. Hur många individer har kännedom om att USA:s försvarshögkvarter Pentagon invigdes vid en ceremonie den 11 september 1941? Strax efteråt, den 7 december 1941 bombades Pearl Harbor av japanerna. (Behövde USA den attacken, för att göra en ‘legal’ entre på världsarenan i WWII?)

Vid tidpunkten var Franklin Roosevelt USA:s 32:a President och Frimurare i 32:a graden. Hans Vicepresident Harry Truman var också Frimurare och i den högsta 33:e graden. 1945 blev han USA:s 33:e President. (President Franklin Roosevelt blev insvuren som USA:s President den 4 mars 1933, 33 dagar efter Adolf Hitler intog Rikskansler posten i Tyskland den 30 januari 1933) Coincidences…?

FREDSAVTALET WYEII, signerat av PLO-ledaren Yassar Arafat och Israels Premiärminister Ehud Barak, vann laga kraft den 11 september 1999.

9-11 i USA:s datumsystem – är i vårt Europeiska det samma som den 9 november och datumen för Kristallnatten 1938 i Tyskland.

Frimurare använder många olika kalendrar. Den 11 september 1999 i vår Gregorianska kalender, markerar Nyår i den Judiska, Etiopiska och Egyptiska Koptiska kalendern.

Coincidences…..? Personligen tror jag inte det.

Sammanfattningsvis: behövde den internationella politiska Frimurareliten/New World Order 9-11 attacken för att snabbt escalera WWIII och implementeringen av militärens integritetskränkande övervakningsteknologier? För iscensättandet av en hemlig militärdikatur…

Citat från USA:s President Harry S. Truman, Stormästare i frimurarlogen Beach Grove 694, han förklarade vid ett frimurarmöte 1948, “Min verksamhet som statsman bygger jag på frimurarprinciper. Jag anser att dessa ledarprinciper måste spridas över hela världen, och på dessa principer måste man bygga hela civilisationen.” http://www.bankrattsforeningen.org.se/Slutna/slutna2.html

Idag den 10 maj 2008 råkade jag läsa en artikel från The Staff of American Free Press beträffande 911 attacken, vilket förfaller vara en pusselbit som passar väl in i Graham Hancock’s beskrivning ovan både beträffande länders involvering dvs USA och Israel samt den datum-operativa avdelningen.

Italiens tidigare President Francesco Cossiga har informerat Italiens äldsta och mest lästa dagtidning Corriere Della Sera att 9-11 terrorist attacken styrdes från USA:s Säkerhetstjänst CIA och verkställdes av Israels säkerhetstjänst Mossad.

Citat: “All the [intelligence services] of America and Europe…know well that the disastrous attack has been planned and realized from the Mossad with the aid of the Zionist world in order to put under accusation the Arabic countries and in order to induce the western powers to take part…in Iraq [and] Afghanistan” http://www.americanfreepress.net/html/9-11_solved118.html

Chemtrail Proof – German Military Exposed – German Scientists Take the Government to Court over Chemtrails – samt min kommentar på Carl Bildts blogg den 3 september 2008.

Carl,

”Var finns den fulla texten att tillgå angående att regeringen informerat riksdagen om att med militära flygplan spraya giftiga chemtrails över medborgarnas huvud”?

Från i stort sett alla EU:s medlemsländer och the United States of America kommer rapporter om att medborgarna blir nersprayade med giftiga chemtrails. Varför? Vi kräver att Sveriges regering redogör i detalj vad Sveriges försvarsmakt i dagsläget ”arbetar” med!! Därför det förfaller inte längre ligga under försvarsmaktens ansvar att försvara det nationella territoriumet och befolkningen – utan tvärsom utövar försvarsmakten i det ”fördolda” ”elektroniska Pearl Harbour – attacker” och chemtrail – attacker mot det civila samhället (och orsakar samtidigt grov miljöförorening). En cocktailmix av bioteknologier och kemikalier livsfarliga för var och en människas hälsa och livskvalite. GLOBALT POPULATIONSKONTROLL -PROJEKT?

Är det så att Sveriges regering är en av de 37 nationer som i tysthet signerat The Open Sky Treaty – Covert Chemtrail Program?

Det förfaller så då chemtrail-piloterna haft arbetsintensiva dagar över södra Sverige, med början i fredags den 29 augusti, och nedsprayningen av befolkningen fortsatte över hela helgen. Vi var många som utsattes för starka reaktioner i andningsorganen, såsom tunghet att andas, hosta, nysningar, rinnande näsor, röda svidande ögon … etc …

Institute of Unlearning – Patrik Mooney