DEN GLOBALA ELITEN ÄR EKONOMISKA MASS-KONSUMERARE – – – ”De Nya Soldaternas” uppgift är att utföra elitens vilja … inte längre att skydda nationen, familjen eller det traditionella levnadssättet …

Soldater från den ”föråldrade militära paradigmen” har ingen plats i det nya samhället. Skyldigheterna för de nya soldaterna handlar inte längre om att skydda nationen, familjen, eller det traditionella levnadssättet.
De nya soldaternas uppgift är att utföra eliten vilja. Den gamla vaktstyrkan måste elimineras och behandlas som fiende till regeringen som de en gång servade med lojalitet och heder.

These soldiers of the ”obsolete military paradigm” have no place in the new society. The duty of the new soldier no longer involves the protection of nation, family, or the traditional way of life. Now, the new soldier’s duty is to impose the will of the elite. The old guard must be weeded out and treated as enemies of the government they once served with loyalty and honor.

The War at Home

Purdue University – Computer Science

National Security and Mind Wars

Önskar Alla en Riktigt God Jul – med den skönsjungande kören Libera och den vackra sången: I’m Always With You

Det hävdas att HAARP anläggningarna har kapacitet att artificiellt skapa jordbävningar, starka orkanvindar, översvämningar och torka för att utarma nationer ekonomiskt.

The Sacred Geometry and the Secret behind the Flower of Life

INTELLECTUAL PROPERTY – ”KAN MAN TJÄNA PENGAR I HIMLEN”?

nathaliesview
december 11, 2008 kl. 2:40 pm

KAN MAN ”TJÄNA PENGAR” I HIMLEN? -)

Har det något samband med infrastrukturen av satelliter i cyberspace?

“Kan man genom designprogram i datorer använda sig av applikationer: grafiska symboler, foton, text, siffror och tal m.m för att skapa pengar i himlen”?

Svaret är ja.

Missbrukar (stjäl) den parasitiska statseliten medborgarnas personuppgifter för ovanstående ändamål?

Kan en privatperson vara statens ägodel (Intellectual Property)? Finns det något samband med USA:s och Sveriges Regeringars Samarbetsavtal inom Vetenskap och Teknologi för så kallad Homeland Security anledning? Avtalet är senast undertecknat i april 2007?

Finns det Mind-Reading Computers (tankeavläsningsdatorer)?

Vad är brain mapping (kartläggning av hjärnan)? Kan FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut något om detta?

Vad är hacking the human mind?

Sveriges psykiatriska sjukvård är UTDATERAD sedan decennier!! Uppdateras ej av ovanstående anledningar p.g.a nationella ekonomiska intressen och döljs bakom det elegantare sigillet nationell säkerhet?

Undrar just-) om jag kan uttrycka utan att bli gravt utbuad, att min uppfattning om detta är: TVÄTTÄKTA BARBARISM!

Och de flesta av oss har levt i uppfattningen att militära verksamheter finansieras för att skydda medborgarna och nationens territorium?

KRÄV ÖPPNING AV ARKIVEN FÖR ATT FÅ FRAM FAKTA!

========================================================

The New Barbarism

Since access to a mind-reading machine will enable the operator to access the ideas of another person, we should prepare ourselves for a new world order in which ideas will be, as it were, up for grabs. We need not doubt that the contents of another’s mind will be scooped up, scooped out, sorted through as if the event was a jumble sale. The legal profession would therefore be well advised to consider the laws on Intellectual Property very judiciously in order to acquit themselves with any degree of authenticity. We should accustom ourselves to the prospect of recognizing our work coming out of the mouth of another. The prospect of wide-scale fraud, and someone posturing in your stolen clothes will not be a pretty sight. The term “personal mind enhancement” is slipping in through the back door, to borrow a term used by the Co-Director of the Center for Cognitive Liberty and Ethics, and it is being done through technologically-induced mental co-ercion – mind raping and looting. In place of, or in addition to, cocaine, we may expect to see ‘mind-enhanced’ performances on “live” television.

The brave new science of neuropsychiatry and brain mapping hopes to find very soon, with the fMRI scanner – this “brand new toy that scientists have got their hands on” – “the blob for love” and “the blob for guilt”, (BBC Radio 4: All in the Mind, 5 March, 2003).

On the Need for New Criteria of Diagnoses of Psychosis in the Light of Mind Invasive Technology

Stilla Krig med Tysta Vapen/Silent Weapons for Quiet Wars

Från William Milton Coopers bok: Behold a Pale Horse

“Beskåda en Färglös Häst”, pg 36.

TOP SECRET
Tysta Vapen för Stilla Krig

Inledande Planerings Manual

Operationsanalys

Teknisk Handbok

TM-SW7905.1

VÄLKOMMEN OMBORD

Denna publikation markerar 25-årsdagen av det tredje världskriget, och så kallat “tyst krig”, vilket genomförs med hjälp av subjektiv biologisk krigföring, och utkämpas med “tysta vapen”.

Denna bok innehåller en inledande beskrivning av detta krig, dess strategier, och dess vapen.

Maj 1979 # 74-1120

SÄKERHET

Det är uppenbart omöjligt att diskutera social ingenjörskonst eller automatisering av ett samhälle, alltså teknik för sociala automationssystem (tysta vapen) på nationell eller global nivå utan innebörd av omfattande mål för social kontroll och förstörelse av människors liv, dvs, slaveri och folkmord.

Den här handboken är i sig en analog avsiktsförklaring. En sådan skrift måste säkras från offentlig granskning. Annars kan den bli erkänd som en formell förklaring av inhemska krig. I de fall då en person eller grupp av personer i en ställning som stormakt och utan full vetskap och medgivande från det offentliga, använder sådana kunskaper och metoder för ekonomiska erövring – Man måste förstå att ett tillstånd av inhemsk krigföring finns mellan denna person eller grupp av personer och allmänheten.

En lösning på dagens problem kräver ett synsätt som är hänsynslöst uppriktigt, utan att oroa sig över religiösa, moraliska och kulturella värden.

Du har kvalificerat dig för detta projekt på grund av din förmåga att se på det mänskliga samhället med kall objektivitet, och ändå analysera och diskutera dina iakttagelser och slutsatser med andra med liknande intellektuell kapacitet utan förlust av handlingsfrihet eller ödmjukhet. Sådana dygder utövas i ditt bästa intresse. Avvik inte från dem.

HISTORISK INLEDNING: Den tysta vapen tekniken har utvecklats från Operation Research (OR), en strategisk och taktisk metod som utvecklats inom den militära ledningen [Eisenhower] i England under andra världskriget. Det ursprungliga syftet med Operation Research var att studera de strategiska och taktiska problemen med luft-och landtransporters försvar med målet om en effektiv användning av begränsade militära medel mot utländska fiender (dvs., logistik).

Det var snart erkänt av de i maktposition att samma metoder kan vara användbara för att helt kontrollera ett samhälle.

Konstruerad under den sista halvan av decenniet av 1940-talet, den nya Quiet War maskinen stod så att säga i glänsande guldpläterad hårdvara på utställningslokalens golv 1954.

Det tysta kriget var tyst förklarat av den Internationella Eliten vid ett möte 1954.

ENERGI: Energi är erkänt som nyckeln till all aktivitet på jorden.

Beskrivning av införandet av tyst vapen:

Allt som förväntas från ett vanlig vapen förväntas av ett tyst vapen av sina upphovsmän, men bara genom sitt eget sätt att fungera.

-Det skjuter situationer, i stället för kulor, som drivs av databehandling, i stället för en kemisk reaktion (explosion), med ursprung från bitar av data, i stället för korn av krut, från en dator i stället för en pistol, som drivs av en programmerare, i stället för en skarpskytt, enligt order från en bank magnat, i stället för en militär allmänhet.

-Det skjuter inte med uppenbara explosiva ljud, orsakar inga uppenbara fysiska eller psykiska skador, och stör inte självklart det dagliga sociala livet.

-Men det avger ett otvetydigt “buller” som orsakar omisskännlig fysisk och psykisk skada, som otvetydigt stör det dagliga sociala livet, det vill säga entydigt för att en utbildad observatör, en som vet vad de ska leta efter.

-Allmänheten kan inte förstå detta vapen, och de kan inte tro att de attackeras med ett ljudlöst vapen.

-Allmänheten kan instinktivt känna att något är fel, men på grund av den tekniska karaktären hos de tysta vapen, kan de inte uttrycka sina känslor på ett rationellt sätt, eller hantera problemen med intelligens. De vet inte hur man ropar på hjälp, och vet inte hur man umgås med andra för att försvara sig emot det.

-När ett tyst vapen tillämpas gradvis, justerar sig allmänheten / anpassar sig till dess närvaro och lär sig att acceptera dess ingrepp i deras liv tills trycket (psykologiskt via ekonomi) blir för stort och de bryter ihop.

– För allmänheten, är de tysta vapen en typ av biologisk krigföring. De angriper vitalitet, alternativ, och rörligheten för individerna i ett samhälle genom att veta, förstå, manipulera, och angripa deras källor till fysisk och social energi, och deras fysiska och mentala känslomässigt starka och svaga sidor.

Silent Weapons for Quiet Wars

Synthetic Telepahty & Microwaves – Richard Alan Miller

Homeland Security

Lockheed Martin – Sammanslagningen av militärens och underrättelsetjänsternas program, informationsteknik och så kallad nationell säkerhet påbörjades på allvar efter 9-11 attacken. Lockheed Martin med Space System var perfekt positionerade för att dra ekonomiska fördelar av övergången.

Sammanslagningen av militärens-och underrättelsetjänsternas program, informationsteknik och inre säkerhet utgifterna påbörjade på allvar efter 11 september attacken. Lockheed var perfekt positionerade för att dra fördel av övergången. USA:s regering beslutade för ett decennium sedan att låta Corporate America hantera den federala informationstekniken, ett stormsteg för Lockheed vid tillfälle. Lockheeds IT-försäljning har fyrdubblats sedan 1995, och under dessa år har Lockheed varit leverantör nummer ett till den federala regeringen, som nu lägger ut 83 procent av sitt IT arbete.

The melding of military and intelligence programs, information-technology and domestic security spending began in earnest after the Sept. 11 attacks. Lockheed was perfectly positioned to take advantage of the shift. When the United States government decided a decade ago to let corporate America handle federal information technology, Lockheed leapt at the opportunity. Its information-technology sales have quadrupled since 1995, and, for all those years, Lockheed has been the No. 1 supplier to the federal government, which now outsources 83 percent of its I.T. work.

Lockheed has taken over the job of making data flow throughout the government, from the F.B.I.’s long-dysfunctional computer networks to the Department of Health and Human Services system for tracking child support. The company just won a $525 million contract to fix the Social Security Administration’s information systems. It has an $87 million contract to make computers communicate and secrets stream throughout the Department of Homeland Security. On top of all that, the company is helping to rebuild the United States Coast Guard – a $17 billion program – and to supply, under the Patriot Act, biometric identity cards for six million Americans who work in transportation.

Lockheed is also the strongest corporate force driving the Pentagon’s plans for ”net-centric warfare”: the big idea of fusing military, intelligence and weapons programs through a new military Internet, called the Global Information Grid, to give American soldiers throughout the world an instant picture of the battlefield around them. ”We want to know what’s going on anytime, anyplace on the planet,” said Lorraine M. Martin, vice president and deputy of the company’s Joint Command, Control and Communications System division.

Lockheed’s global reach is also growing. Its ”critical mass” of salesmanship lets it ”produce global products for a global marketplace,” said Robert H. Trice Jr., the senior vice president for corporate business development. With its dominant position in fighter jets, missiles, rockets and other weapons, Lockheed’s technology will drive the security spending for many American allies in coming decades. Lockheed now sells aircraft and weapons to more than 40 countries. The American taxpayer is financing many of those sales. For example, Israel spends much of the $1.8 billion in annual military aid from the United States to buy F-16 warplanes from Lockheed.

Lockheed