Nazi-regimens forskning på människor fortsätter än idag…bland annat för utvecklandet av Non-Lethal Weapons!…och en bred praxis av grymheter tolereras av Sveriges regering och de facto myndigheter även de rättsvårdande myndigheterna…

Nürnbergkoden 

Tredje Rikets forskningsprojekt i USA…pågår även i Sverige idag

Agreement between the US and the Swedish governments

US Electromagnetic Weapons and Human Rights

Zannings svenska blogg i ämnet : STATLIG TORTYR AVSLÖJAD!

I Sverige förs det många och hetsiga etikdebatter huruvida vi ska ha aktiv dödshjälp eller inte på människor som ändå ”inte har något liv”. Det skrivs spaltmil om detta heta och kontroversiella ämne. Det debatteras i radio och TV. Däremot skrivs, pratas eller visas i stort sett inte något alls när det gäller dessa garanterat livshotande och dödliga försök på helt friska människor i sin bästa ålder! Vad är då problemet? Jo att de dödliga försöken görs på friska människor som INTE givit sitt medtyckande, för vem vill frivilligt dö som försöksråtta?

Därför anser jag det väldigt viktigt att vi i Sverige ges korrekt information, särskilt när den svenska informationen är så bristfällig vad beträffar neurologisk kommunikation och den cybernetiska teknologin. Därför översatte jag en engelsk artikel från 1999, som fanns med i en Finsk medicinsk tidskrift och som skickades ut till alla medicinstuderande i Finland och till hela norra Finlands läkare med förhoppningen att fler människor blir mer medveten om denna olagliga forskning.

1948 gav Norbert Weiner ut en bok, Cybernetics, som definieras som en neurologisk kommunikation och kontrollteori som redan används inom slutna kretsar vid den tiden. Yoneji Masuda, ”Father of the Information Society,” förklarade sin oro redan 1980 att vår frihet är hotad i Orwellsk stil genom att den cybernetiska teknologin är helt okänd för de flesta. Denna teknik sammanlänkar människors hjärnor via implanterade microchips till satelliter som kontrolleras av markbaserade superdatorer.

Det första hjärnimplantat skedde kirurgiskt 1974 i staten Ohio, USA och även i Stockholm. Hjärnelektroder sattes in i skallarna av spädbarn 1946 utan föräldrarnas vetskap. På 1950- och 60-talet infördes elektriska implantat i hjärnan hos djur och människor, särskilt i USA, under forskning om beteendeförändringar och om hur kropp och hjärna fungerar. Mind-Control-metoder (MC) som användes i försök att ändra människors beteende och attityder.

Att påverka hjärnans funktioner blev ett viktigt mål för både militären och underrättelsetjänster.

För trettio år sedan kunde hjärnimplantat ses i röntgenstrålar och storleken på ett implantat var ca en centimeter. Senare krympte implantaten till storleken av ett riskorn. De var gjorda av kisel, ännu senare gjordes de av galliumarsenid. Idag är de tillräckligt små för att sättas in i nacke eller rygg och även intravenöst i olika delar av kroppen vid kirurgiska ingrepp, utan samtycke hos försökspersonen som var helt ovetande. Det är nu nästan omöjligt att identifiera eller ta bort dem.

Det är tekniskt möjligt att injiceras varje nyfött barn med ett mikrochip, som sedan skulle kunna fungera för att identifiera den personen i resten av sitt liv.

Sådana planer diskuterades i hemlighet i USA utan någon offentlig tillkännagivning om de berördas privatliv. I Sverige gav statsminister Olof Palme tillstånd 1973 till implantat på fångar och Datainspektionens f d generaldirektör Jan Freese avslöjade att sjukhemspatienter implanterades i mitten av 1980-talet. Tekniken avslöjas i  svenska statens rapport, Statens Officiella Utredninger (SOU)1972:47.

Implanterade människor kan följas överallt. Deras hjärnfunktioner kan fjärrövervakas av superdatorer och även ändras genom byte av frekvenser.

Försökspersoner i hemliga experiment har varit fångar, soldater, mentalpatienter, handikappade barn, döva och blinda, homosexuella, ensamstående kvinnor, äldre, skolbarn, och varje grupp av människor som betraktats såsom ”marginella” av elitistiska forskarkåren. De publicerade erfarenheterna av fångar i Utahs Statsfängelse, till exempel, är chockerande för samvetet.

Dagens mikrochips fungerar med hjälp av spårning via låga radiofrekvensvågor.  Med hjälp av satelliter, kan den implanterade personen spåras överallt på jordklotet. Sådan teknik testades på ett antal personer under Irakkriget, enligt dr Carl Sanders, som uppfann det biotiska intelligensbemannade gränssnittet (IMI), som injicerades i människor. (Tidigare under Vietnamkriget, injicerades soldater med Rambo chip, där syftet var att öka adrenalinflödet i blodomloppet). Den 20-miljard-bit/sekund-superdatorer som US National Security Agency (NSA) ägde, kunde nu ”se och höra” vad soldaterna erfor på slagfältet, med det fjärrkontrollerade övervakningssystemet (RMS).

När ett 5-mikromillimeterstort mikrochip (diametern för ett hårstrå är 50 mikromillimeter) placeras i den optiska nerven i ögat, drar det neuroimpulser från hjärnan och förkroppsligar upplevelser, dofter, sevärdheter och läser av den implanterade personen. Sedan överförs all information och lagras i en dator, som sedan kan återsända dessa neuroimpulser till den person vars hjärna är mikrochip-implanterad och sedan återuppleva händelsen. Att använda en RMS, gör att en landbaserad datoroperatör kan skicka elektromagnetiska meddelanden (kodad som signaler) till nervsystemet, som sedan påverkar målets prestanda. Med RMS, kan friska personer luras att se hallucinationer och höra röster i huvudet.


Varje tanke, reaktion, hörsel och okulärbesiktning orsakar en viss neurologisk potential, eller ”spikar” och mönster i hjärnan och dess elektromagnetiska fält, som kan nu avkodas till tankar, bilder och röster. Elektromagnetisk stimulering kan därför ändra en persons hjärnvågor och påverka muskelaktivitet, orsaka smärtsamma muskelkramper, vilket upplevs som ren tortyr.

Det elektroniska övervakningssystem som NSA har kan samtidigt följa och hantera miljontals människor. Var och en av oss har en unik bioelektrisk resonansfrekvens i hjärnan, precis som vi har unika fingeravtryck. Med den elektromagnetiska frekvensen (EMF) är hjärnstimulationen helt kodad, och då kan pulserande elektromagnetiska signaler skickas till hjärnan, vilket leder till att önskade röst- och visuala effekter upplevs av personer med implantatet. Detta är en form av elektronisk krigföring. Amerikanska astronauter var implanterade innan de sändes ut i rymden så att deras tankar kunde följas och alla deras känslor kunde registreras 24 timmar om dygnet.

Washington Post rapporterade i maj 1995 att Prince William av Storbritannien var implanterad vid 12 års ålder. Således kunde man, om han någonsin kidnappades, rikta radiovågor, med en specifik frekvens, mot hans mikrochip. Chippets signal går via en satellit till datorskärmen på polisens högkvarter, där prinsens rörelser kan följas. Han kan faktiskt återfinnas var som helst på jordklotet.

Massmedia har inte rapporterat att en inopererad persons privatliv försvinner för resten av sitt liv. Hon kan manipuleras på många sätt. Genom att använda olika frekvenser, kan den hemliga styrenheten av denna utrustning förändras, trots en människas känsloliv. Hon kan göras aggressiv eller slö. Sexualiteten kan påverkas artificiellt. Signaler och omedvetna tankar kan läsas, drömmar påverkas och även framkallas, allt utan vetskap eller samtycke av den implanterade personen.

En perfekt cyber-soldat kan alltså skapas.

Denna hemliga teknologi har använts av militära styrkor i vissa NATO-länder sedan 1980-talet utan att civila och akademiska populationer har hört någonting om det. Således finns väldigt lite information om sådana invasiva mind-kontrollsystem i professionella och akademiska tidskrifter.

NSAs signalspaningsgrupp kan fjärrövervaka information från människans hjärna genom avkodning av de framkallade potentialer (3,50 HZ, 5 milliwatts) som avges av hjärnan. Experiment på fångar både i Göteborg, Wien och Österrike har visat att de bevisligen har fått hjärnskador. Minskad blodcirkulation och syrebrist i  frontalloberna är resultatet, där hjärnimplantat funnits. En finsk experimentperson erfor att hjärnan förtvinar och återkommande attacker av medvetslöshet på grund av brist på syre uppstod.

Mind-control-tekniker kan användas för politiska syften. Målet för mind-control-forskare i dag är att förmå berörda personer eller grupper att agera mot sin egen övertygelse och sitt eget bästa. Zombifierade individer kan även programmeras att mörda och minns ingenting av brottet efteråt. Alarmerande exempel på detta kan hittas i USA.

Detta ”tysta krig” förs mot ovetande civila och soldater via militären och underrättelsetjänsten (SÄPO). Sedan 1980, har elektronisk stimulering av hjärnan (ESB) i hemlighet använts för att kontrollera människor utan deras vetskap eller samtycke. Alla internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter förbjuder icke samtyckande manipulering av människor – även i fängelser, för att inte tala om civilbefolkningen.

Enligt ett initiativ av den amerikanske senatorn John Glenn, inleddes diskussioner i januari 1997 om farorna med bestrålad civilbefolkning. Inriktning på människors hjärnfunktioner med elektromagnetiska fält och balkar (från helikoptrar och flygplan, satelliter, från parkerade lastbilar, närliggande hus, telefonstolpar, elektriska apparater, mobiltelefoner, TV, radio etc.) är del av de problem som strålningen medför och som måste åtgärdas i demokratiskt valda regeringsorgan.

Förutom elektronisk MC, har kemiska metoder också utvecklats. Sinnesförändrande droger och olika luktande gaser som påverkar hjärnans funktion negativt kan injiceras i luftkanaler eller vattenrör. Bakterier och virus har också testats på detta sätt i flera länder.

Dagens superteknik, som förenar våra hjärnfunktioner via mikrochips (eller även utan dem, enligt den senaste tekniken) till datorer via satelliter i USA eller Israel, utgör det allvarligaste hotet mot mänskligheten.

De senaste superdatorerna är kraftfulla nog att övervaka hela världens befolkning.

Vad händer när människor lockas av falska premisser att mikrochippa sina kroppar? Ett lockbete är ett mikrochip i form av ett sorts identitetskort. Bindande lagstiftning har i hemlighet föreslagits i USA i syfte att kriminalisera avlägsnande av ett ID-implantat.


Är vi redo för robotisering av mänskligheten och ett totalt avskaffande av privatlivet, däribland tankefrihet? Hur många av oss skulle vilja överlåta hela vårt liv, inklusive vår mest hemliga tankar, till Big Brother?

Ändå finns redan tekniken för att skapa en totalitär och ny världsordning.

Hemliga neurologiska kommunikationssystem finns för att motverka självständigt tänkande och bekämpa social och politisk verksamhet på uppdrag av egennyttiga privata och militära intressen.

När våra hjärnfunktioner redan är anslutna till superdatorer med hjälp av radioimplantat och mikrochips, kommer det att vara för sent att protestera. Detta hot kan besegras endast genom att utbilda allmänheten, med hjälp av tillgänglig litteratur om elementär bioforskning och information som utväxlas vid internationella kongresser.

En anledning till denna teknik, som har varit en statshemlighet, är den utbredda och prestigefyllda psykiatriska manualen Diagnostic Statistical Manual IV som producerats av den amerikanska American Psychiatric Association (APA) och som tryckts på 18 språk.

Psykiatriker som arbetade för amerikanska underrättelsetjänster deltog bevisligen vid skrivandet och översynen av utformningen av denna handbok.

Denna psykiatriska ”bibel” täcker den hemliga utvecklingen av MC-teknik genom att diagnostisera några av effekterna (t ex höra röster i huvudet) såsom varande symptom på paranoid schizofreni.

Offer för mind-control-experiment diagnoseras därför rutinmässigt och ytterst nonchalant som mentalt sjuka av läkare som enbart lärt sig att diagnostisera via denna DSM-symptom-lista redan på vårdlinjenivå. Läkarna har inte skolats att patienter kan tala sanning när de rapporterar att de är påverkade mot deras vilja eller används som försökskaniner för elektroniska, kemiska och bakteriologiska former av psykologisk krigföring.

Tiden är knapp för att ändra inriktningen på den militära medicin, och säkerställa framtiden för mänsklig frihet.

Denna artikel publicerades ursprungligen vid utgivningen av  den 36e upplagan av den finskspråkiga tidskriften SPEKULA (3e kvartalet 1999). SPEKULA (omsättning 6500) är en publicering av norra Finland läkarstuderande och läkare vid Uleåborgs universitet OLK (Oulun Lääketieteellinen Kilta). Den är utskickad till alla medicinstuderande i Finland och till hela norra Finlands läkare.

Källa: http://www.conspiracyarchive.com/NWO/mic…mind_control.htm

Detta är den mest skrämmande läsning jag läst på mycket länge. Särskilt som denna artikel skrevs 1999!

Alltså över 11 år sen och vi här i Sverige har inte fått se den eller hur kan den bara har legat så dold, bortglömd och gömd?