Let’s see Carmen, om jag kan besvara din fråga…!? Inledningsvis kan jag berätta att full tankefrihet och privatliv inte längre existerar för många medborgare i Sverige och world wide!!! Den svenska statsmakten bedriver verksamheter för organiserade identitetsstölder för att därefter implementera medborgarna i teknologisk människohandel och i slaveri genom de sociala ingenjörskonsterna…i klarspråk utgör våra personuppgifter ett politiskt maktinstrument, då de hamnar på de matematiska arkitekternas skrivbord och därefter programmeras i Artificiella Intelligenser med potential att kontrollera, manipulera, attackera och handikappa en individs biologiska processer…efter uppdragsgivarens behov. Science-fiction? NEJ!!! Däremot en statshemlighet.

There is a creepy thing about leaders…ursäkta, jag menade leather

Professor Daniel Solove, George Washington University Law School, uttalar sig i ämnet, och länken finns här: Identitetsstöld, privatliv och arkitekturen av utsatthet

Att förstå identitetsstölder i termer av arkitektur, visar att det är en del av ett större problem, som lagen hittills ignorerat.

Utöver arkitekturen för kontroll, ser vi utveckligen av ”arkitektur av sårbarhet”, som skapar en värld där människor är utsatta för betydande skador, och hjälplösa att göra något åt det!!