Hjärna – Dator – Interaktion – ett sofistikerat osynligt krig med avancerade bio- och psykoteknologier pågår i de svenska folkhemmen!!

 

Start

HAR DU HJÄRNAN PÅ NÄTET?

MED ETT DATOR-HJÄRNA-GRÄNSSNITT I CLOUD/GRID COMPUTING” KAN PROGRAMVAROR LÄRA SIG LÄSA DINA TANKAR

start

Vetenskapsrådet kallar det

”EN NY INDUSTRIELL REVOLUTION”

Sveriges allmänna medvetande är obefintligt gällande datorns intrång i den mänskliga hjärnan. Hur länge det skall vara så är upp till media?

Bortom allmänhetens vetskap utvecklas morgondagens kvantdatorer med artificiell intelligens och dator-hjärna-gränssnitt i nanostorlek.

Nano-implantat med nätverksbaserad morfologisk informationsteknik och kvantbildbearbetning kan göra människan till en multimediamaskin. Tvärvetenskaplig forskning gör nu människan transparent. Ditt egna jag kan visualiseras via internet.

EU- forskning är världsledande inom ett flertal discipliner vilka möjliggör denna forskning och utveckling.

EU-prioriterad IKT och FET forskning kan sedan länge med nätverksbaserade  radiokameror lyssna och på människors tal oavsett miljö. I cloud/grid computing kan kameraprogram i datorn göra avbildningar med ljud ifrån insidan av byggnader.

I de nya forskarnäten kan forskare via ett injicerat  dator-hjärna-interface logga in på människor för att studera dem i sin naturliga miljö.

I Justitiedepartementet Ds Ju 1986:5 om”Forskning och integritet står att  läsa om forskarnas rätt att fritt välja metoder för att inhämta mätdara. Detta är en olycklig kpmbination med den nya informationstekniken.

Frågan är om regeringen känner till hur EU prioriterad IKT och FET forskning tillämpas på människor utan deras samtycke?

Fleråriga inspelningar med dator-hjärna-gränssnitt ger forskningen via den nya informationstekniken den mest avancerade högupplösta avbildningen av hjärnans kognitiva beteenden och perception någonsin. I automatiserade dygnet runt forskningsstudier med konstant hjärn stimulans visualiseras ”minnets motorväg”. Datorerna spelar in materialet och klonar ditt jag. Ditt egna jag blir offentlig.

Etiska debatter gällande dator-hjärna-interaktion med i Europas nya höghastighetsnät är obefintlig i Sverige och måste omedelbart tas upp i media!

Fakta om nano! Läs Vetenskapsrådets
DÄR GULD GLIMMAR BLÅTT -forskare om den lilla nanorevolutionen

2000-Talets Forskning skriver om ”Implantat för hälsa och mindcontrol” i nästkommande nummer! Klicka här för att prenumerera på tidningen.

————————————————————————————————-

”Nya metoder skapas som förändrar forskningen ”

Nedan följer ett utdrag ur EU-kommissionens uppmaning 2009 04 20 till Europa för investeringar inom det 7:e ramprogrammet. Dokumentet är en uppmuntring ifrån EU om forskning och utveckling av dator-hjärna-inteface och tillhörande kvantinformationsteknik.

”IKT” (Information and kommunication technologies)
”FET” (Future and Emerging Technologies)

”Kan man t.ex. förstå och utnyttja de sätt på vilka sociala och biologiska system organiserar sig och utvecklas, banas väg för utvecklingen av nya möjligheter för nästa generations programvara och nätverksteknik”

”Förståelsen av hur den mänskliga hjärnan fungerar leder inte bara till innovationer på medicinens område, utan skapar även nya modeller för energibesparande, feltolerant och anpassningsbar datateknik”

”FET-stödet har t.ex. varit avgörande för forskningen inom kvantinformationsteknik i Europa. Denna teknik utlovar en enorm datorkraft långt utöver den kapacitet som vanliga datorer har och dessutom fullständigt säker kommunikation. Genom tidiga investeringar har FET-programmet på ett avgörande sätt bidragit till att Europa nu är världsledande på området”

”På FET-området bedriver man dessutom pionjärarbete kring nya idéer som artificiella levande celler, syntetisk biologi, kemisk kommunikation, kollektiv intelligens och tvåvägsgränssnitt mellan hjärna och maskin”

”Inom Espritprogrammet tillhandahölls mycket tidigt stöd på FET-området för forskning om mikro-, nano- och optoelektronik, mikrosystem och fotonik. Avancerade forskningsområden som utforskats på 1990-talet blev allmänt utbredda inom den industridrivna IKT-forskningen”

”FET-forskningen om komplexa system har skapat ett nytt forskningsområde och banat ny väg för många vetenskapsområden. Genom att modellera komplexa tekno-sociala systems beteenden och utveckla IKT-verktyg för att styra hot som uppstår i sådana system (t.ex. finansmarknader eller spridning av smittsamma sjukdomar) bidrar denna forskning till bättre,vetenskapligt baserade politiska beslut och till helt nya modeller för emotionellt intelligenta och tillförlitliga IKT-system”

”Målet för initiativet om virtuell humanfysiologi är individuellt anpassad simulering av människans kropp och man väntar sig enorma framsteg när det gäller sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård.

Här kombineras insatser på flera områden inom ramprogrammet med globalt samarbete, i synnerhet med USA”

EU dokumentet finns i sin helhet under ”Arkiv” på Bionic Gate

————————————————————————————————–

Historik om implantat

Ledande svenska statliga företrädare, som Generaldirektör Stina Wahlström skrev i Datainspektionens årsbok redan 1989-1990 att det inte hörde hemma i ett demokratiskt samhälle att utnyttja människor i forskningsprojekt bortom deras vetskap eller emot deras vilja.

Statsrådet Alva Myrdal skrev redan 1972 i ”Sverige väljer framtid” att befolkningen skulle få svårt att skydda sig mot intrång i sina hjärnor med manipulerade beteenden.

Den svenske professorn Göran Hermerén är ordförande för EU-kommissionens etikråd, som utgav ett 30-sidigt dokument där de protesterade mot implantat för att styra människors vilja, injicerade i människor bortom deras egen vilja.

————————————————————————————————-

Detta pågår bortom allmänhetens vetskap

Multidiciplinär forskning har med injicerbara dator-hjärna-gränssnitt nu kommit så långt att man utvecklar datorer och informationssystem som kan 2-vägs distanskommunicera med människans nervceller och neuroner i cloud/grid computing. Utveckling av implantat startade redan på -70 talet, med nano och kvantinformationstekniken har teknologin nu fått ett genombrott. På samma sätt som det går att kopiera en hårddisk till ett webb hotell kan nanosensorer via cloud/grid miljö kopia hjärnan. En möjlighet till total distans visualisering av människan har uppstått.

Under fleråriga avbildningar med tekniken i automatiserade forskningsprocesser (lärande system) lär sig datorer med morfologiska avbildningssystem (avancerade mönstermachningsprogram) att avkoda och läsa mänskliga nervceller, neuroner och människans tankar.

För att förstå denna utveckling och dess potentialer, läs om University of Kalifornia Irvin vilka utvecklar syntetisk telepati och dator-hjärna-interface.

Läs även om UCI´s nero science. Klicka runt på UCI´s sidor för att förstå det enorma forskningsområde som öppnats i och med multidiciplinär forskning på hjärnan.
USA publicerar och klargör utveckling av syntetisk telepati. I Sverige tycks denna forskning vara sekretessbelagd.

Fleråriga distansavbildningar med dator-hjärna-gränssnitt ger forskare ovärderlig information om människans kognitiva beteenden så som minne, inlärning och känsloliv samt kan med algoritmer inom kvantinformationstekniken kartlägga mänsklig perception. Informationen ger datorforskningen enorma försprång i utveckling av morgondagens datorer, datorer som kommer att innehålla artificiell intelligens och kunna känna igen mönster och ansikten.

Flerårigt avbildningsmaterial kan med datorsimulering också användas för att ”bakåtkompilera” hjärnan och i efterhand identifiera embryot till ett sjukdomsförlopp.

Distansavbildningstekniken är oerhört viktig för att utveckla morgondagens hälsoövervakning samt morgondagens läkemedel. Datorer kommer via implantat att kunna lära sig att identifiera embryot till sjukdomar och slå larm om ett sjukdomsförlopp innan komplikationer uppträder, t ex stroke, infarkt, cancer mm. Beträffande läkemedel så pågår forskning med dator-hjärna-gränssnitt som kan stimulera hjärnan på olika sätt.

———————————————————————————————

Tyvärr pågår Forskning på människor utan informerat samtycke

Försvarslösa försöksobjekt, många med familjer och barn har inom IKT och FET forskning i flera fall fått sina liv slagna i spillror av en datoriserad orgie i misshandel och hjärntvätt med de ”nya” IKT teknologierna.

Forskningen försöker genom utmattning och konstruktiv psykisk nedbryting se om det går att vänja försöksmänniskan vid implantaten. Implantaten används också för att ge fysiska smärtor via Internetuppkopplingen.

Forskare i Sverige har i stort sätt fria händer att själva välja metodik för att inhämta mätdata. Detta är en olycklig situation med dagens multidiciplinära FET forskning och framgångar inom IKT forskning.

Utdrag ur Ds Ju 1986:5

Etisk prövning förekommer inte i fall gällande forskning som utförs på människor med icke vetenskapligt tillkännagivna teknologier. Informerat samtycke kommer av naturliga skäl aldrig att kunna erhållas för plågsam forskning.

Utan tillkännagivande om forskning på människan med nano implantat och kvantinformationsteknik är situationen för samhället hotande då grava missbruk sker.

Människor med ett dator-hjärna-gränssnitt där syntetisk telepati är utvecklat fungerar som noder för illegal inspelning av samtliga människor som noderna talar med.

Finns implanterade noder redan placerade inom politiken och finansvärlden? Hur vet vi vem som har eller inte har implantat i framtiden?

Multidiciplinär forskningen har lagt locket på information beträffande dator-hjärna-gränssnitt för att obehindrat kunna använda den till att vidareforska med.

Sverige har i brist på kontroll och insyn i dessa verksamheter utvecklats till ett webbhotell med hjärnuppkopplingar för olika forskningsområden.

Forskare försöker oskadliggöra försöksobjekt i on-line uppkopplingarna genom att med hjälp av artificiell intelligens driva dem till vansinne. På så sätt undgår denna typ av forskning upptäckt.

Effekten av forskningens utövande på människor blir att läkare diagnostiserar forskningsobjektens symtom efter hitintills tillkännagivna diagnoser, vilket är att försöksobjekten lider av psykos.

Denna typ av forskning är inget annat än ”dolt” människoslaveri, människohandel och grov människotortyr.

Hur länge skall regeringen stödja överlagda mordförsök med sin avsaknad av adekvat rättsinstans för multidiciplinär IKT och FET forskning?

————————————————————————————————-

Ett samarbete med BIONIC GATE

Det handlar om att med information skapa ett allmänt medvetande och en etisk debatt om denna forskning för att snarast få en lagstiftning mot missbruk av den.

Det handlar om att identifiera vem eller vilka i Sverige som illegalt utför forskning med IKT implantat och datorer på människor under tortyrformer.

Det handlar också om att skapa opinion för att omedelbart kunna stoppa pågående osynlig våldtäkt med on-line implantat på försökspersonerners hjärnor och kroppar.

BIONIC GATE samarbetar med media och offer för denna forskning.

Kontakta oss via kontaktformuläret.

 

Lockheed Martin – Sammanslagningen av militärens och underrättelsetjänsternas program, informationsteknik och så kallad nationell säkerhet påbörjades på allvar efter 9-11 attacken. Lockheed Martin med Space System var perfekt positionerade för att dra ekonomiska fördelar av övergången.

Sammanslagningen av militärens-och underrättelsetjänsternas program, informationsteknik och inre säkerhet utgifterna påbörjade på allvar efter 11 september attacken. Lockheed var perfekt positionerade för att dra fördel av övergången. USA:s regering beslutade för ett decennium sedan att låta Corporate America hantera den federala informationstekniken, ett stormsteg för Lockheed vid tillfälle. Lockheeds IT-försäljning har fyrdubblats sedan 1995, och under dessa år har Lockheed varit leverantör nummer ett till den federala regeringen, som nu lägger ut 83 procent av sitt IT arbete.

The melding of military and intelligence programs, information-technology and domestic security spending began in earnest after the Sept. 11 attacks. Lockheed was perfectly positioned to take advantage of the shift. When the United States government decided a decade ago to let corporate America handle federal information technology, Lockheed leapt at the opportunity. Its information-technology sales have quadrupled since 1995, and, for all those years, Lockheed has been the No. 1 supplier to the federal government, which now outsources 83 percent of its I.T. work.

Lockheed has taken over the job of making data flow throughout the government, from the F.B.I.’s long-dysfunctional computer networks to the Department of Health and Human Services system for tracking child support. The company just won a $525 million contract to fix the Social Security Administration’s information systems. It has an $87 million contract to make computers communicate and secrets stream throughout the Department of Homeland Security. On top of all that, the company is helping to rebuild the United States Coast Guard – a $17 billion program – and to supply, under the Patriot Act, biometric identity cards for six million Americans who work in transportation.

Lockheed is also the strongest corporate force driving the Pentagon’s plans for ”net-centric warfare”: the big idea of fusing military, intelligence and weapons programs through a new military Internet, called the Global Information Grid, to give American soldiers throughout the world an instant picture of the battlefield around them. ”We want to know what’s going on anytime, anyplace on the planet,” said Lorraine M. Martin, vice president and deputy of the company’s Joint Command, Control and Communications System division.

Lockheed’s global reach is also growing. Its ”critical mass” of salesmanship lets it ”produce global products for a global marketplace,” said Robert H. Trice Jr., the senior vice president for corporate business development. With its dominant position in fighter jets, missiles, rockets and other weapons, Lockheed’s technology will drive the security spending for many American allies in coming decades. Lockheed now sells aircraft and weapons to more than 40 countries. The American taxpayer is financing many of those sales. For example, Israel spends much of the $1.8 billion in annual military aid from the United States to buy F-16 warplanes from Lockheed.

Lockheed

The War and an Analysis of Conflict in Society

Shocking Menace of Satellite Surveillance

John Fleming

Unknown to most of the world, satellites can perform astonishing and often menacing feats. This should come as no surprise when one reflects on the massive effort poured into satellite technology since the Soviet satellite Sputnik, launched in 1957, caused panic in the U.S. A spy satellite can monitor a person’s every movement, even when the “target” is indoors or deep in the interior of a building or traveling rapidly down the highway in a car, in any kind of weather (cloudy, rainy, stormy). There is no place to hide on the face of the earth. It takes just three satellites to blanket the world with detection capacity. Besides tracking a person’s every action and relaying the data to a computer screen on earth, amazing powers of satellites include reading a person’s mind, monitoring conversations, manipulating electronic instruments and physically assaulting someone with a laser beam. Remote reading of someone’s mind through satellite technology is quite bizarre, yet it is being done; it is a reality at present, not a chimera from a futuristic dystopia! To those who might disbelieve my description of satellite surveillance, I’d simply cite a tried-and-true Roman proverb: Time reveals all things (tempus omnia revelat).

As extraordinary as clandestine satellite powers are, nevertheless prosaic satellite technology is much evident in daily life. Satellite businesses reportedly earned $26 billion in 1998. We can watch transcontinental television broadcasts “via satellite,” make long-distance phone calls relayed by satellite, be informed of cloud cover and weather conditions through satellite images shown on television, and find our geographical bearings with the aid of satellites in the GPS (Global Positioning System). But behind the facade of useful satellite technology is a Pandora’s box of surreptitious technology. Spy satellites–as opposed to satellites for broadcasting and exploration of space–have little or no civilian use–except, perhaps, to subject one’s enemy or favorite malefactor to surveillance. With reference to detecting things from space, Ford Rowan, author of Techno Spies, wrote “some U.S. military satellites are equipped with infra-red sensors that can pick up the heat generated on earth by trucks, airplanes, missiles, and cars, so that even on cloudy days the sensors can penetrate beneath the clouds and reproduce the patterns of heat emission on a TV-type screen. During the Vietnam War sky high infra-red sensors were tested which detect individual enemy soldiers walking around on the ground.” Using this reference, we can establish 1970 as the approximate date of the beginning of satellite surveillance–and the end of the possibility of privacy for several people.

The government agency most heavily involved in satellite surveillance technology is the Advanced Research Projects Agency (ARPA), an arm of the Pentagon. NASA is concerned with civilian satellites, but there is no hard and fast line between civilian and military satellites. NASA launches all satellites, from either Cape Kennedy in Florida or Vandenberg Air Force Base in California, whether they are military-operated, CIA-operated, corporate-operated or NASA’s own. Blasting satellites into orbit is a major expense. It is also difficult to make a quick distinction between government and private satellites; research by NASA is often applicable to all types of satellites. Neither the ARPA nor NASA makes satellites; instead, they underwrite the technology while various corporations produce the hardware. Corporations involved in the satellite business include Lockheed, General Dynamics, RCA, General Electric, Westinghouse, Comsat, Boeing, Hughes Aircraft, Rockwell International, Grumman Corp., CAE Electronics, Trimble Navigation and TRW.

The World Satellite Directory, 14th edition (1992), lists about a thousand companies concerned with satellites in one way or another. Many are merely in the broadcasting business, but there are also product headings like “remote sensing imagery,” which includes Earth Observation Satellite Co. of Lanham, Maryland, Downl Inc. of Denver, and Spot Image Corp. of Reston, Virginia. There are five product categories referring to transponders. Other product categories include earth stations (14 types), “military products and systems,” “microwave equipment,” “video processors,” “spectrum analyzers.” The category “remote sensors” lists eight companies, including ITM Systems Inc., in Grants Pass, Oregon, and Satellite Technology Management of Costa Mesa, California. Sixty-five satellite associations are listed from all around the world, such as Aerospace Industries Association, American Astronautical Society, Amsat and several others in the U.S.

Spy satellites were already functioning and violating people’s right to privacy when President Reagan proposed his “Strategic Defense Initiative,” or Star Wars, in the early 80s, long after the Cuban Missile Crisis of 1962 had demonstrated the military usefulness of satellites. Star Wars was supposed to shield the U.S. from nuclear missiles, but shooting down missiles with satellite lasers proved infeasible, and many scientists and politicians criticized the massive program. Nevertheless, Star Wars gave an enormous boost to surveillance technology and to what may be called “black bag” technology, such as mind reading and lasers that can assault someone, even someone indoors. Aviation Week & Space Technology mentioned in 1984 that “facets of the project [in the Star Wars program] that are being hurried along include the awarding of contracts to study…a surveillance satellite network.” It was bound to be abused, yet no group is fighting to cut back or subject to democratic control this terrifying new technology. As one diplomat to the U.N. remarked, “‘Star Wars’ was not a means of creating heaven on earth, but it could result in hell on earth.”

Conflicts in Society

SECRET SATELLITE HUMAN SURVEILLANCE

CONTD >>>

There is yet another macabre power possessed by some satellites: manipulating a person’s mind with an audio subliminal “message” (a sound too low for the ear to consciously detect but which affects the unconscious). In trying thereby to get a person to do what you want him to do, it does not matter if the target is asleep or awake. A message could be used to compel a person to say something you would like him to say, in a manner so spontaneous that noone would be able to realize the words were contrived by someone else; there is no limit to the range of ideas an unsuspecting person can be made to voice. The human target might be compelled to use an obscenity, or persons around the target might be compelled to say things that insult the target. A sleeping person, on the other hand, is more vulnerable and can be made to do something, rather than merely say something. An action compelled by an audio subliminal message could be to roll off the bed and fall onto the floor, or to get up and walk around in a trance. However, the sleeping person can only be made to engage in such an action for only a minute or so, it seems, since he usually wakes up by then and the “spell” wears. It should be noted here that although the “hypnotism” of a psychoanalyst is bogus, unconscious or subconscious manipulation of behavior is genuine. But the brevity of a subliminal spell effected by a satellite might be overcome by more research.

“The psychiatric community,” reported Newsweek in 1994, “generally agrees that subliminal perception exists; a smaller fringe group believes it can be used to change the psyche.” A Russian doctor, Igor Smirnov, whom the magazine labeled a “subliminal Dr. Strangelove,” is one scientist studying the possibilities: “Using electroencephalographs, he measures brain waves, then uses computers to create a map of the subconscious and various human impulses, such as anger or the sex drive. Then. through taped subliminal messages, he claims to physically alter that landscape with the power of suggestion.” Combining this research with satellite technology–which has already been done in part–could give its masters the possibility for the perfect crime, since satellites operate with perfect discretion, perfect concealment. All these satellite powers can be abused with impunity. A satellite makes a “clean getaway,” as it were. Even if a given victim became aware of how a crime was effected, noone would believe him, and he would be powerless to defend himself or fight back.

FarShores

Suspect Nation