Vapen karusellen

2010-10-29

Så länge ledande politiker och vapenföretag tillsammans utformar försvars- och säkerhetspolitiken är chanserna små att minska vapenexporten. Därför är det en självklarhet för fredsrörelsen att få ett slut på denna relation, skriver Anna Ek, ordförande Svenska Freds. 

USA:s president Eisenhower varnade redan 1961 för det militärindustriella komplexet. De nära banden mellan försvarsmakt, regering och vapenindustri var ett hot mot samhället. Det är de fortfarande. Även i Sverige finns ett militärindustriellt komplex med lukrativa vapenaffärer i sikte.
Den främste vapenlobbyisten är utan tvivel Göran Persson (S). I ett seminarium på temat ”Varför behöver Sverige en försvarsindustri?” motiverade Persson själv varför: ”Det finns ingen i den här lokalen som mer frekvent företrätt den industri som är samlad här i dag än vad jag har gjort. Under mer än tio års tid fanns det ständigt på mitt bord. ”
Göran Persson har efter statsministertiden fortsatt på PR-byrån JKL och lobbat för vapenföretaget BAE Systems Hägglunds. Perssons tjänster har värderats högt. Hägglunds har betalat 1,8 miljoner kronor årligen till JKL.
Så länge ledande politiker och vapenföretag tillsammans utformar försvars- och säkerhetspolitiken är chanserna att minska vapenexporten små. Därför är det en självklarhet för fredsrörelsen att få ett slut på denna relation. Men det borde även vara viktigt för dem som vill att säkerhetspolitiska behov ska styra försvarspolitiken i stället för vapenindustrins kommersiella intressen.

I vår rapport Så snurrar
vapenkarusellen konstaterar vi att det i Sverige finns en stark vapenlobby som manipulerar de gängse beslutsvägarna för att gagna sina egna ekonomiska intressen. Att skattepengar kastas bort på onödiga vapenprojekt är inte bara ett gigantiskt miljardslöseri utan också ett demokratiproblem.
Svenska staten tillhandahåller politiskt och ekonomiskt stöd till krigsmaterielföretagen. Regelverket för vapenexport anpassas så att det passar industrin, exportkrediter utfärdas, ministrar och kungafamiljen stödjer industrin vid besök hos potentiella kunder utomlands, försvarsmakten assisterar vid demonstrationer av vapensystem på plats och nu senast inrättandet av den så kallade Försvarsexportmyndigheten.
Lobbyism är inte per automatik av ondo. Det kan fördjupa och stärka beslutsunderlag för politiker, informera allmänheten och föra samhället framåt. Men när resursstarka opinionsbildare ges oproportionerligt utrymme är det en fara för demokratin. I fallet med vapenlobbyism är det dessutom en fara för freden. Exempelvis motsvarar Saabs marknadsföringsbudget det sammanlagda statliga stödet till alla svenska fredsorganisationer – i hundra år.
Vapenindustrin är ett uppenbart särintresse med resursstarka organ bakom sig som slåss om åtskilliga miljarder, antingen i form av exportintäkter, statligt exportstöd eller del av det svenska försvarets materielanslag.
Sverige måste sätta stopp för denna vapenkarusell där ledande företrädare går mellan politik och näringsliv med en egen dold agenda.

Öppenheten måste ökas väsentligt så att den lobbyism som sker i riksdag och hos myndigheter dokumenteras offentligt. Bidrag till politiska partier och valkampanjer måste redovisas. Det måste införas regler så att politiker eller tjänstemän inte har personliga bindningar till vapenindustrin, till exempel genom aktieinnehav eller förtroendeuppdrag inom industrin. Och Sverige måste ta efter andra länder och införa ett karenssystem som förhindrar att man fritt kan vandra mellan politik och vapenindustri och därigenom lättare kan underminera demokratiska beslutsvägar till förmån för kommersiella intressen.

Anna Ek
Ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Läs mer om vad President Eisenhower hade observerat… Project Censored

Sveriges regerings säkerhets-, underrättelsetjänstverksamhets- och militärpolitik utgör en omfattande samhällsfara och ÄR EN STORSKALIG SKANDAL!!

Get Informed, Get Involved:  Congress.org  Skriv till President Barack Obama och uttryck vad du anser om USA:s Internationella kontraktspridning för så kallad Nationell Säkerhet i samband med 911 attacken. 

Här finns den förnyade teknologiska överenskommelsen för forskning och utveckling av Non-Lethal Weapon Technology; Agreement between the US and the Swedish governments för fortsatt ödeläggelse och destruktion av oskyldiga civilpersoners liv, in the name of National Security.

Intellectual Property-kontraktet initierades i Stockholm 14 juli 1967 och inkluderar med stor säkerhet också Sveriges regerings fortfarande ouppklarade IB-affär (elektronisk insamling av personuppgifter, lagrade i superdatorer…GPS-inställda satelliter…mm)

USA har en lång historia av brott mot de lagstiftade mänskliga rättigheterna också i samband med ”avvärja”  kommunism (COINTELPRO/motsvarar Sveriges IB-affär) och forskning och utveckling av Non-Lethal Weapons.                                                                                                                                                                               

Dessa energivapen penetrerar hustak och väggar, därmed tvingas det utvalda offret att utstå sofistikerade inbrott i sin bostad med avancerade attacker på de vitala psyko-fysiska-funktionerna som resultat. Attackerna är omöjliga att skydda sig mot!!                 

En studie i US Electromagnetic Weapons and Human Rights pdf.  från Sonoma State University i USA.

htm-versionen dokumenteras av MindJustice: US Electromagnetic Weapons and Human Rights

DEFINITION AV TERRORISM:  ATT AVSIKTLIGT SKADA.

Soleilmavis har arbetat för FOI ( the Swedish Defense Research Agency, [www.foi.se] Institutionen för försvar och säkerhet, system och teknik.
Hon arbetade med komplicerade tekniska system för dagens krav på både den militära och civila sfären.
När hon var informerad om syntetisk telepati och Stockholm Brain Institute, beslutade hon av etiska skäl att lämna alla statliga projekt och i stället dela denna information för att stoppa offren från lidande.  Se hennes webbsida: Synthetic Telepathy 

Mikrovåg bildteknik.
Sverige använder sin ledande teknik på grund av satellit ”dator-mikrovågs-sensor-kamera”
(kameran är mer känd för visning över klimatförändringarna).
”Dator-mikrovågs-sensor-kameran” kan mer än titta på ”mobila objekt” och är utrustad med avancerade biometriska kropps och ansikts identifikations software (dataprogram) och en GPS-funktion för att hitta objektet.
För inomhusmiljöer använder kameran ett ”inomhus radarsystem” [www2.foi.se/rapp/foir1668.pdf]
[www.sige.ita.br/VIII_SIGE/GE/GE012.pdf]

Önskar Alla i bloggosfären ett riktigt GOTT NYTT ÅR 2010! –Samtidigt vill jag passa på att rikta Allas uppmärksamhet mot följade: Vi bevittnar alla skapandet av det ”Globala Elektroniska Koncentrationslägret” och kriser, konflikter och krig används för att motivera implementeringen!

”Människan tenderar att darra inför en tänkt fara, men är för lat för att se den riktiga faran”. – Douglas Reed.

Läs gärna Olga Chetverikovas artikel om den nya världsordningen (NWO).

Väderkrigsföring, USA:s militär använder vädermodifiering som ett vapen

Det ska vara svårt för statsledningsgrupper att transformera fakta om vädermodifieringar till Informations Operationer (propaganda) för att lyda under klimatförändringar!

Väderkrigsföring – Weather Warfare – the Invisible US Military Offensives in Weather Weaponry

Länkar till man-made jordbävningar, översvämningar och torka…

Direct Human Brain – AI – Interface System Technologies

Direct Human Brain – AI – Interface System technologies

© by Gina Rydland
published: 29.11.08

Lack of factual information creates a naive conception of the development process of technologies sanctioned as safe to use, clouding the public debate and undermining sufficient grounds for government decision making. Securing human rights and safety when testing and implementing safe-to-use technologies demands access to more specialized and accurate knowledge than today’s global political, military and industrial climate permits.

Rigorous monitoring by government ministries and committees, human rights organizations, and the public is an essential tool to secure against abuse and violation of human rights. Brain and body (non) invasive technologies represents new opportunities for manipulation and control and should be addressed in proper foras. Foras inside the military and industry have long since been established, but little has been done to bring an accurate and deeper description of relevance out to the public. The industry mainly address the public as consumers, which is rooted in the very nature and goal of military-industrial research and development, failing to emphasize security issues involving public health and environment.

Moving into the area of direct human brain – AI – interface systems, information available is at best sketchy. However, obscure signals within public research and development shows that a variety of sponsors are making development of such technologies not only feasible but operational without public knowledge and debate. The schedule for releasing [less] advanced human brain – AI – interface technologies meant for the public market may seem uncertain. Examples include the following: Diagnostics and treatment of psychiatric disorders and diseases rooted in the brain or physical or mental trauma; the learning process, behavior, education and communication; and, enhancement of brain functions, intelligence and capacity.

The details of today’s practical applications and the liability of the direct human brain – AI – interface system in use for intelligence needs remain non-disclosed. The road to a global, fully operational and economically viable DHB – AI – IS (Direct Human Brain – AI – Interface System) is likely to be a continuing challenge for many decades. The discovered potentials outweigh the time and resources used for research and development, making it a high priority. An intelligence acquisition and surveillance system based on a fully operational direct human brain – AI – interface technology will reshape military warfare, intelligence communication and operations.

The precautionary principle will never be sufficient to protect individuals or society from harm when the military industry pushes for further development of DHB – AI – IS. The only reliable way to develop safe-to-use technologies is, unfortunately, to run full scale tests on place and in realtime situations.

Inside the military industry, monitoring of professional and technical aspects during a development process is highly organized. In contrast, control and mapping of the effects on environment, society, health, and individuals during full scale implementation is too complicated, demanding vast resources, leaving an incomplete overview.

The public means to supervise and control how law and ethics is practiced inside classified research and development projects involving human experimentation is non-existent. A broader cooperation and a more open dialogue between representatives from military industries and intelligence, government, human rights organizations and the public needs to be established to protect the individual and society from harm in the process of development.

The potential negative effects of the DHB – AI – IS on humans and environment demands trained personnel to provide advice and information on several levels of society. To the victims, psychological and medical help, economical support and the provision of a lawyer, is decisive. This type of specializing in regards to DHB – AI – IS technologies is yet to be established inside the public domain.

The present situation leaves no hope of an immediate solution where law is able to protect humans or society against experiments conducted in classified research projects.

IRPT works for a broader understanding and openness regarding these issues to, at least, be able to help and support victims of research and development of DHB – AI – IS technologies. Acknowledgement from government resulting in new legislations and drastic actions to ensure the safety of humans and the environment is of vital importance.

Updated: 11.12.2008

Direct Human Brain – AI – Interface System Technologies

Carl Bildt, Kungen och Drottningen på statsbesök i Italien

En statsbesöksdag som denna är alltid en blandning av ceremoni och substans. Så också denna första dag i Rom.

Att ceremonielet är ståtligt är knappast ägnat att förvåna. Quirinal-palatsets korridorer och prakt torde imponera på vem som helst. Rom är och förblir barockpraktens okrönta huvudstad.

Men det har också varit samtal med substans och av betydelse.

Med president Napolitano, som bl a hade utrikesminister Frattini med sig, diskuterade vi olika aspekter på den europeiska utvecklingen och hur Italien och Sverige kunde arbeta tillsammans.

Den 83-årige presidenten var en påtagligt vital och välinformerad samtalspartner också när det gäller aktuella delar av utrikessamarbetet inom Europeiska Unionen. Vi var ense om betydelsen såväl av Lissabon-fördraget som av en fortsatt utvidgning av vår gemensamma fredsunion.

Med oss har vi ju också Lars Leijonborg i egenskap av forskningsminister, och det ledde bl a till samtal om förhandlingarna just nu om var den stora neutronforskningsanläggningen European Spallation Source skall lokaliseras.

Här handlar det om en anläggning i kostnadsklassen ca 15 miljarder kronor och med mycket stor framtida betydelse, och från bl a svensk sida har vi föreslagit att den skall kunna läggas i Lund.

Ett beslut borde kunna komma före sommaren, och för oss är detta självfallet en viktig fråga. Sveriges anseende som forskningsnation förefaller dock att vara gott här i Italien.

Och sedan har vi fortsatt i senaten och i deputerandekammaren med diskussioner som också berört olika aspekter av den inrikespolitiska utvecklingen i våra respektive länder.

Själv hann jag ockspå smita in i en bokhandel och inhandla ett exemplar av den förkortade pocketversionen av Edward Gibbons med all rätt klassiska The Decline and Fall of the Roman Empire – utgiven 1776 men fortfarande oöverträffad i sin klass och alltid i sina olika delar lika läsvärd.

I kväll väntar så president Napolitanos statsbankett för Kungen och Drottningen uppe i Quirinal-palatset.

Min kommentar på Carl Bildts blogg:

“Sveriges anseende som forskningsnation förefaller dock vara gott här i Italien”.

Dock anser många av Sveriges medborgare att Sveriges regerings militanta forskningsprojekt är av värre dignitet än nazi-regimens. Många medborgare har också genom Sveriges regeringsmakts många olika så kallade forskningsprojekt (teknologisk krigsföring) bestulits på hälsa, arbete, ekonomi och livskvalite.

Vilken av alla lögner beskriver bäst “regeringens förklaring” till varför Sverige idag mest påminner om ett teknologiskt koncentrationsläger?

Länken under är från en av Sveriges regerings teknologiska tortyroffer:

Varning för Sveriges regerings oetiska forskningsprojekt /teknologisk krigsföring

MAKTENS MÄN HAR ESOTERISK KUNSKAP…

First-Ever Masonic Inaugural Ball to be Held for Obama

January 3, 2009 · 50 Comments

obama_masonic_inargural_ball_announcement

Tickets are now on sale for the first-ever Masonic Inaugural Ball held in Washington, D.C.

PRWEB | Jan 2, 2009

DEN GLOBALA ELITEN ÄR EKONOMISKA MASS-KONSUMERARE – – – ”De Nya Soldaternas” uppgift är att utföra elitens vilja … inte längre att skydda nationen, familjen eller det traditionella levnadssättet …

Soldater från den ”föråldrade militära paradigmen” har ingen plats i det nya samhället. Skyldigheterna för de nya soldaterna handlar inte längre om att skydda nationen, familjen, eller det traditionella levnadssättet.
De nya soldaternas uppgift är att utföra eliten vilja. Den gamla vaktstyrkan måste elimineras och behandlas som fiende till regeringen som de en gång servade med lojalitet och heder.

These soldiers of the ”obsolete military paradigm” have no place in the new society. The duty of the new soldier no longer involves the protection of nation, family, or the traditional way of life. Now, the new soldier’s duty is to impose the will of the elite. The old guard must be weeded out and treated as enemies of the government they once served with loyalty and honor.

The War at Home

Följ med David Icke till Oxfords Universitet …

The David Icke Newsletter, March 2nd 2008

THE ‘INTELLECT’ …

… PRISON OF THE MIND

Hello all …

I spoke at Oxford University this week, or more accurately the Oxford Union, a debating society founded in 1823 and both the breeding ground and stage for many leading politicians of the last 185 years.

Five British Prime Ministers have been officers of the Union – Gladstone, Lord Salisbury, Herbert Asquith, Harold Macmillan and Edward Heath – and a long list of government ministers and other politicians, including Benazir Bhutto, the assassinated former Prime Minister of Pakistan, who was the Union President in 1977.

I can see why so many politicians emerge from its ranks. I remember the first time I debated there in 1989 as a national spokesman for the British Green Party and realised that the student members of the Union draw lots to see if they will speak for or against the motion in question.

It doesn’t matter if they believe in the stance they have been drawn to take. Their job is to passionately ’sell’ their often manufactured beliefs and I was amazed at how well they do it. So, of course, this creates a wonderful training programme for would-be politicians who then go off to Parliament to lie, mislead and speak in favour of things they don’t even support.

I would find it impossible to do that, which makes me a crap politician – thank goodness. The words would stick in my throat if I even attempted it. There is such a difference between seeing another’s point of view and robustly advocating what you don’t agree with, but some of these guys do it so convincingly.

The Oxford Union debating hall

The Union has attracted the leading British politicians of their day to speak in their debates, but also the high and mighty from overseas, including: US Presidents, Reagan, Nixon and Carter; former secretary of State and Illuminati front-man, Henry Kissinger; and Robert Kennedy, the assassinated brother of JFK. South Africa’s Archbishop Desmond Tutu, Mother Teresa, the Dalai Lama and even Kermit the Frog have also appeared and so has Michael Jackson.

I have debated there a few times and this week I was asked to present my information about how the few control the many with the goal of a global fascist dictatorship. There were some open people who turned up, but I found once again, as I have every other time at Oxford and Cambridge, that the intellect, left to itself, is a prison of the mind.

When I was thinking about how best to present the information at the world’s most prestigious university I found myself going through the apparently bizarre process of leaving out certain areas and concepts because I knew it would be too much for the intellect alone to take. Instead, I honed it down into sort of baby steps.

What? Baby steps at the home of the intellectual ‘elite’ when at events like the Brixton Academy I can just go with everything to an audience of the ‘general public’ of all ages, races and backgrounds, most of whom will never have seen the inside of a university, let alone Oxford??

How come? Intellect, that’s how come.

The ‘Intellect’ the Prison of the Mind – David Icke

Suspect Nation