Väderkrigsföring, USA:s militär använder vädermodifiering som ett vapen

Det ska vara svårt för statsledningsgrupper att transformera fakta om vädermodifieringar till Informations Operationer (propaganda) för att lyda under klimatförändringar!

Väderkrigsföring – Weather Warfare – the Invisible US Military Offensives in Weather Weaponry

Länkar till man-made jordbävningar, översvämningar och torka…

Words from UNESCO courier 1991

”In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day. It is a horrible thing to say, but it is just as bad not to say it.”
– Jacques Cousteau, 1991 UNESCO courier