Nazi-regimens forskning på människor fortsätter än idag…bland annat för utvecklandet av Non-Lethal Weapons!…och en bred praxis av grymheter tolereras av Sveriges regering och de facto myndigheter även de rättsvårdande myndigheterna…

Nürnbergkoden 

Tredje Rikets forskningsprojekt i USA…pågår även i Sverige idag

Agreement between the US and the Swedish governments

US Electromagnetic Weapons and Human Rights

Zannings svenska blogg i ämnet : STATLIG TORTYR AVSLÖJAD!

I Sverige förs det många och hetsiga etikdebatter huruvida vi ska ha aktiv dödshjälp eller inte på människor som ändå ”inte har något liv”. Det skrivs spaltmil om detta heta och kontroversiella ämne. Det debatteras i radio och TV. Däremot skrivs, pratas eller visas i stort sett inte något alls när det gäller dessa garanterat livshotande och dödliga försök på helt friska människor i sin bästa ålder! Vad är då problemet? Jo att de dödliga försöken görs på friska människor som INTE givit sitt medtyckande, för vem vill frivilligt dö som försöksråtta?

Därför anser jag det väldigt viktigt att vi i Sverige ges korrekt information, särskilt när den svenska informationen är så bristfällig vad beträffar neurologisk kommunikation och den cybernetiska teknologin. Därför översatte jag en engelsk artikel från 1999, som fanns med i en Finsk medicinsk tidskrift och som skickades ut till alla medicinstuderande i Finland och till hela norra Finlands läkare med förhoppningen att fler människor blir mer medveten om denna olagliga forskning.

1948 gav Norbert Weiner ut en bok, Cybernetics, som definieras som en neurologisk kommunikation och kontrollteori som redan används inom slutna kretsar vid den tiden. Yoneji Masuda, ”Father of the Information Society,” förklarade sin oro redan 1980 att vår frihet är hotad i Orwellsk stil genom att den cybernetiska teknologin är helt okänd för de flesta. Denna teknik sammanlänkar människors hjärnor via implanterade microchips till satelliter som kontrolleras av markbaserade superdatorer.

Det första hjärnimplantat skedde kirurgiskt 1974 i staten Ohio, USA och även i Stockholm. Hjärnelektroder sattes in i skallarna av spädbarn 1946 utan föräldrarnas vetskap. På 1950- och 60-talet infördes elektriska implantat i hjärnan hos djur och människor, särskilt i USA, under forskning om beteendeförändringar och om hur kropp och hjärna fungerar. Mind-Control-metoder (MC) som användes i försök att ändra människors beteende och attityder.

Att påverka hjärnans funktioner blev ett viktigt mål för både militären och underrättelsetjänster.

För trettio år sedan kunde hjärnimplantat ses i röntgenstrålar och storleken på ett implantat var ca en centimeter. Senare krympte implantaten till storleken av ett riskorn. De var gjorda av kisel, ännu senare gjordes de av galliumarsenid. Idag är de tillräckligt små för att sättas in i nacke eller rygg och även intravenöst i olika delar av kroppen vid kirurgiska ingrepp, utan samtycke hos försökspersonen som var helt ovetande. Det är nu nästan omöjligt att identifiera eller ta bort dem.

Det är tekniskt möjligt att injiceras varje nyfött barn med ett mikrochip, som sedan skulle kunna fungera för att identifiera den personen i resten av sitt liv.

Sådana planer diskuterades i hemlighet i USA utan någon offentlig tillkännagivning om de berördas privatliv. I Sverige gav statsminister Olof Palme tillstånd 1973 till implantat på fångar och Datainspektionens f d generaldirektör Jan Freese avslöjade att sjukhemspatienter implanterades i mitten av 1980-talet. Tekniken avslöjas i  svenska statens rapport, Statens Officiella Utredninger (SOU)1972:47.

Implanterade människor kan följas överallt. Deras hjärnfunktioner kan fjärrövervakas av superdatorer och även ändras genom byte av frekvenser.

Försökspersoner i hemliga experiment har varit fångar, soldater, mentalpatienter, handikappade barn, döva och blinda, homosexuella, ensamstående kvinnor, äldre, skolbarn, och varje grupp av människor som betraktats såsom ”marginella” av elitistiska forskarkåren. De publicerade erfarenheterna av fångar i Utahs Statsfängelse, till exempel, är chockerande för samvetet.

Dagens mikrochips fungerar med hjälp av spårning via låga radiofrekvensvågor.  Med hjälp av satelliter, kan den implanterade personen spåras överallt på jordklotet. Sådan teknik testades på ett antal personer under Irakkriget, enligt dr Carl Sanders, som uppfann det biotiska intelligensbemannade gränssnittet (IMI), som injicerades i människor. (Tidigare under Vietnamkriget, injicerades soldater med Rambo chip, där syftet var att öka adrenalinflödet i blodomloppet). Den 20-miljard-bit/sekund-superdatorer som US National Security Agency (NSA) ägde, kunde nu ”se och höra” vad soldaterna erfor på slagfältet, med det fjärrkontrollerade övervakningssystemet (RMS).

När ett 5-mikromillimeterstort mikrochip (diametern för ett hårstrå är 50 mikromillimeter) placeras i den optiska nerven i ögat, drar det neuroimpulser från hjärnan och förkroppsligar upplevelser, dofter, sevärdheter och läser av den implanterade personen. Sedan överförs all information och lagras i en dator, som sedan kan återsända dessa neuroimpulser till den person vars hjärna är mikrochip-implanterad och sedan återuppleva händelsen. Att använda en RMS, gör att en landbaserad datoroperatör kan skicka elektromagnetiska meddelanden (kodad som signaler) till nervsystemet, som sedan påverkar målets prestanda. Med RMS, kan friska personer luras att se hallucinationer och höra röster i huvudet.


Varje tanke, reaktion, hörsel och okulärbesiktning orsakar en viss neurologisk potential, eller ”spikar” och mönster i hjärnan och dess elektromagnetiska fält, som kan nu avkodas till tankar, bilder och röster. Elektromagnetisk stimulering kan därför ändra en persons hjärnvågor och påverka muskelaktivitet, orsaka smärtsamma muskelkramper, vilket upplevs som ren tortyr.

Det elektroniska övervakningssystem som NSA har kan samtidigt följa och hantera miljontals människor. Var och en av oss har en unik bioelektrisk resonansfrekvens i hjärnan, precis som vi har unika fingeravtryck. Med den elektromagnetiska frekvensen (EMF) är hjärnstimulationen helt kodad, och då kan pulserande elektromagnetiska signaler skickas till hjärnan, vilket leder till att önskade röst- och visuala effekter upplevs av personer med implantatet. Detta är en form av elektronisk krigföring. Amerikanska astronauter var implanterade innan de sändes ut i rymden så att deras tankar kunde följas och alla deras känslor kunde registreras 24 timmar om dygnet.

Washington Post rapporterade i maj 1995 att Prince William av Storbritannien var implanterad vid 12 års ålder. Således kunde man, om han någonsin kidnappades, rikta radiovågor, med en specifik frekvens, mot hans mikrochip. Chippets signal går via en satellit till datorskärmen på polisens högkvarter, där prinsens rörelser kan följas. Han kan faktiskt återfinnas var som helst på jordklotet.

Massmedia har inte rapporterat att en inopererad persons privatliv försvinner för resten av sitt liv. Hon kan manipuleras på många sätt. Genom att använda olika frekvenser, kan den hemliga styrenheten av denna utrustning förändras, trots en människas känsloliv. Hon kan göras aggressiv eller slö. Sexualiteten kan påverkas artificiellt. Signaler och omedvetna tankar kan läsas, drömmar påverkas och även framkallas, allt utan vetskap eller samtycke av den implanterade personen.

En perfekt cyber-soldat kan alltså skapas.

Denna hemliga teknologi har använts av militära styrkor i vissa NATO-länder sedan 1980-talet utan att civila och akademiska populationer har hört någonting om det. Således finns väldigt lite information om sådana invasiva mind-kontrollsystem i professionella och akademiska tidskrifter.

NSAs signalspaningsgrupp kan fjärrövervaka information från människans hjärna genom avkodning av de framkallade potentialer (3,50 HZ, 5 milliwatts) som avges av hjärnan. Experiment på fångar både i Göteborg, Wien och Österrike har visat att de bevisligen har fått hjärnskador. Minskad blodcirkulation och syrebrist i  frontalloberna är resultatet, där hjärnimplantat funnits. En finsk experimentperson erfor att hjärnan förtvinar och återkommande attacker av medvetslöshet på grund av brist på syre uppstod.

Mind-control-tekniker kan användas för politiska syften. Målet för mind-control-forskare i dag är att förmå berörda personer eller grupper att agera mot sin egen övertygelse och sitt eget bästa. Zombifierade individer kan även programmeras att mörda och minns ingenting av brottet efteråt. Alarmerande exempel på detta kan hittas i USA.

Detta ”tysta krig” förs mot ovetande civila och soldater via militären och underrättelsetjänsten (SÄPO). Sedan 1980, har elektronisk stimulering av hjärnan (ESB) i hemlighet använts för att kontrollera människor utan deras vetskap eller samtycke. Alla internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter förbjuder icke samtyckande manipulering av människor – även i fängelser, för att inte tala om civilbefolkningen.

Enligt ett initiativ av den amerikanske senatorn John Glenn, inleddes diskussioner i januari 1997 om farorna med bestrålad civilbefolkning. Inriktning på människors hjärnfunktioner med elektromagnetiska fält och balkar (från helikoptrar och flygplan, satelliter, från parkerade lastbilar, närliggande hus, telefonstolpar, elektriska apparater, mobiltelefoner, TV, radio etc.) är del av de problem som strålningen medför och som måste åtgärdas i demokratiskt valda regeringsorgan.

Förutom elektronisk MC, har kemiska metoder också utvecklats. Sinnesförändrande droger och olika luktande gaser som påverkar hjärnans funktion negativt kan injiceras i luftkanaler eller vattenrör. Bakterier och virus har också testats på detta sätt i flera länder.

Dagens superteknik, som förenar våra hjärnfunktioner via mikrochips (eller även utan dem, enligt den senaste tekniken) till datorer via satelliter i USA eller Israel, utgör det allvarligaste hotet mot mänskligheten.

De senaste superdatorerna är kraftfulla nog att övervaka hela världens befolkning.

Vad händer när människor lockas av falska premisser att mikrochippa sina kroppar? Ett lockbete är ett mikrochip i form av ett sorts identitetskort. Bindande lagstiftning har i hemlighet föreslagits i USA i syfte att kriminalisera avlägsnande av ett ID-implantat.


Är vi redo för robotisering av mänskligheten och ett totalt avskaffande av privatlivet, däribland tankefrihet? Hur många av oss skulle vilja överlåta hela vårt liv, inklusive vår mest hemliga tankar, till Big Brother?

Ändå finns redan tekniken för att skapa en totalitär och ny världsordning.

Hemliga neurologiska kommunikationssystem finns för att motverka självständigt tänkande och bekämpa social och politisk verksamhet på uppdrag av egennyttiga privata och militära intressen.

När våra hjärnfunktioner redan är anslutna till superdatorer med hjälp av radioimplantat och mikrochips, kommer det att vara för sent att protestera. Detta hot kan besegras endast genom att utbilda allmänheten, med hjälp av tillgänglig litteratur om elementär bioforskning och information som utväxlas vid internationella kongresser.

En anledning till denna teknik, som har varit en statshemlighet, är den utbredda och prestigefyllda psykiatriska manualen Diagnostic Statistical Manual IV som producerats av den amerikanska American Psychiatric Association (APA) och som tryckts på 18 språk.

Psykiatriker som arbetade för amerikanska underrättelsetjänster deltog bevisligen vid skrivandet och översynen av utformningen av denna handbok.

Denna psykiatriska ”bibel” täcker den hemliga utvecklingen av MC-teknik genom att diagnostisera några av effekterna (t ex höra röster i huvudet) såsom varande symptom på paranoid schizofreni.

Offer för mind-control-experiment diagnoseras därför rutinmässigt och ytterst nonchalant som mentalt sjuka av läkare som enbart lärt sig att diagnostisera via denna DSM-symptom-lista redan på vårdlinjenivå. Läkarna har inte skolats att patienter kan tala sanning när de rapporterar att de är påverkade mot deras vilja eller används som försökskaniner för elektroniska, kemiska och bakteriologiska former av psykologisk krigföring.

Tiden är knapp för att ändra inriktningen på den militära medicin, och säkerställa framtiden för mänsklig frihet.

Denna artikel publicerades ursprungligen vid utgivningen av  den 36e upplagan av den finskspråkiga tidskriften SPEKULA (3e kvartalet 1999). SPEKULA (omsättning 6500) är en publicering av norra Finland läkarstuderande och läkare vid Uleåborgs universitet OLK (Oulun Lääketieteellinen Kilta). Den är utskickad till alla medicinstuderande i Finland och till hela norra Finlands läkare.

Källa: http://www.conspiracyarchive.com/NWO/mic…mind_control.htm

Detta är den mest skrämmande läsning jag läst på mycket länge. Särskilt som denna artikel skrevs 1999!

Alltså över 11 år sen och vi här i Sverige har inte fått se den eller hur kan den bara har legat så dold, bortglömd och gömd?

Intressant länk: Chemtrails – HAARP – Massmind-Control/Tanke-kontroll

Direct Human Brain – AI – Interface System Technologies

Direct Human Brain – AI – Interface System technologies

© by Gina Rydland
published: 29.11.08

Lack of factual information creates a naive conception of the development process of technologies sanctioned as safe to use, clouding the public debate and undermining sufficient grounds for government decision making. Securing human rights and safety when testing and implementing safe-to-use technologies demands access to more specialized and accurate knowledge than today’s global political, military and industrial climate permits.

Rigorous monitoring by government ministries and committees, human rights organizations, and the public is an essential tool to secure against abuse and violation of human rights. Brain and body (non) invasive technologies represents new opportunities for manipulation and control and should be addressed in proper foras. Foras inside the military and industry have long since been established, but little has been done to bring an accurate and deeper description of relevance out to the public. The industry mainly address the public as consumers, which is rooted in the very nature and goal of military-industrial research and development, failing to emphasize security issues involving public health and environment.

Moving into the area of direct human brain – AI – interface systems, information available is at best sketchy. However, obscure signals within public research and development shows that a variety of sponsors are making development of such technologies not only feasible but operational without public knowledge and debate. The schedule for releasing [less] advanced human brain – AI – interface technologies meant for the public market may seem uncertain. Examples include the following: Diagnostics and treatment of psychiatric disorders and diseases rooted in the brain or physical or mental trauma; the learning process, behavior, education and communication; and, enhancement of brain functions, intelligence and capacity.

The details of today’s practical applications and the liability of the direct human brain – AI – interface system in use for intelligence needs remain non-disclosed. The road to a global, fully operational and economically viable DHB – AI – IS (Direct Human Brain – AI – Interface System) is likely to be a continuing challenge for many decades. The discovered potentials outweigh the time and resources used for research and development, making it a high priority. An intelligence acquisition and surveillance system based on a fully operational direct human brain – AI – interface technology will reshape military warfare, intelligence communication and operations.

The precautionary principle will never be sufficient to protect individuals or society from harm when the military industry pushes for further development of DHB – AI – IS. The only reliable way to develop safe-to-use technologies is, unfortunately, to run full scale tests on place and in realtime situations.

Inside the military industry, monitoring of professional and technical aspects during a development process is highly organized. In contrast, control and mapping of the effects on environment, society, health, and individuals during full scale implementation is too complicated, demanding vast resources, leaving an incomplete overview.

The public means to supervise and control how law and ethics is practiced inside classified research and development projects involving human experimentation is non-existent. A broader cooperation and a more open dialogue between representatives from military industries and intelligence, government, human rights organizations and the public needs to be established to protect the individual and society from harm in the process of development.

The potential negative effects of the DHB – AI – IS on humans and environment demands trained personnel to provide advice and information on several levels of society. To the victims, psychological and medical help, economical support and the provision of a lawyer, is decisive. This type of specializing in regards to DHB – AI – IS technologies is yet to be established inside the public domain.

The present situation leaves no hope of an immediate solution where law is able to protect humans or society against experiments conducted in classified research projects.

IRPT works for a broader understanding and openness regarding these issues to, at least, be able to help and support victims of research and development of DHB – AI – IS technologies. Acknowledgement from government resulting in new legislations and drastic actions to ensure the safety of humans and the environment is of vital importance.

Updated: 11.12.2008

Direct Human Brain – AI – Interface System Technologies

Hjärna – Dator – Interaktion – ett sofistikerat osynligt krig med avancerade bio- och psykoteknologier pågår i de svenska folkhemmen!!

 

Start

HAR DU HJÄRNAN PÅ NÄTET?

MED ETT DATOR-HJÄRNA-GRÄNSSNITT I CLOUD/GRID COMPUTING” KAN PROGRAMVAROR LÄRA SIG LÄSA DINA TANKAR

start

Vetenskapsrådet kallar det

”EN NY INDUSTRIELL REVOLUTION”

Sveriges allmänna medvetande är obefintligt gällande datorns intrång i den mänskliga hjärnan. Hur länge det skall vara så är upp till media?

Bortom allmänhetens vetskap utvecklas morgondagens kvantdatorer med artificiell intelligens och dator-hjärna-gränssnitt i nanostorlek.

Nano-implantat med nätverksbaserad morfologisk informationsteknik och kvantbildbearbetning kan göra människan till en multimediamaskin. Tvärvetenskaplig forskning gör nu människan transparent. Ditt egna jag kan visualiseras via internet.

EU- forskning är världsledande inom ett flertal discipliner vilka möjliggör denna forskning och utveckling.

EU-prioriterad IKT och FET forskning kan sedan länge med nätverksbaserade  radiokameror lyssna och på människors tal oavsett miljö. I cloud/grid computing kan kameraprogram i datorn göra avbildningar med ljud ifrån insidan av byggnader.

I de nya forskarnäten kan forskare via ett injicerat  dator-hjärna-interface logga in på människor för att studera dem i sin naturliga miljö.

I Justitiedepartementet Ds Ju 1986:5 om”Forskning och integritet står att  läsa om forskarnas rätt att fritt välja metoder för att inhämta mätdara. Detta är en olycklig kpmbination med den nya informationstekniken.

Frågan är om regeringen känner till hur EU prioriterad IKT och FET forskning tillämpas på människor utan deras samtycke?

Fleråriga inspelningar med dator-hjärna-gränssnitt ger forskningen via den nya informationstekniken den mest avancerade högupplösta avbildningen av hjärnans kognitiva beteenden och perception någonsin. I automatiserade dygnet runt forskningsstudier med konstant hjärn stimulans visualiseras ”minnets motorväg”. Datorerna spelar in materialet och klonar ditt jag. Ditt egna jag blir offentlig.

Etiska debatter gällande dator-hjärna-interaktion med i Europas nya höghastighetsnät är obefintlig i Sverige och måste omedelbart tas upp i media!

Fakta om nano! Läs Vetenskapsrådets
DÄR GULD GLIMMAR BLÅTT -forskare om den lilla nanorevolutionen

2000-Talets Forskning skriver om ”Implantat för hälsa och mindcontrol” i nästkommande nummer! Klicka här för att prenumerera på tidningen.

————————————————————————————————-

”Nya metoder skapas som förändrar forskningen ”

Nedan följer ett utdrag ur EU-kommissionens uppmaning 2009 04 20 till Europa för investeringar inom det 7:e ramprogrammet. Dokumentet är en uppmuntring ifrån EU om forskning och utveckling av dator-hjärna-inteface och tillhörande kvantinformationsteknik.

”IKT” (Information and kommunication technologies)
”FET” (Future and Emerging Technologies)

”Kan man t.ex. förstå och utnyttja de sätt på vilka sociala och biologiska system organiserar sig och utvecklas, banas väg för utvecklingen av nya möjligheter för nästa generations programvara och nätverksteknik”

”Förståelsen av hur den mänskliga hjärnan fungerar leder inte bara till innovationer på medicinens område, utan skapar även nya modeller för energibesparande, feltolerant och anpassningsbar datateknik”

”FET-stödet har t.ex. varit avgörande för forskningen inom kvantinformationsteknik i Europa. Denna teknik utlovar en enorm datorkraft långt utöver den kapacitet som vanliga datorer har och dessutom fullständigt säker kommunikation. Genom tidiga investeringar har FET-programmet på ett avgörande sätt bidragit till att Europa nu är världsledande på området”

”På FET-området bedriver man dessutom pionjärarbete kring nya idéer som artificiella levande celler, syntetisk biologi, kemisk kommunikation, kollektiv intelligens och tvåvägsgränssnitt mellan hjärna och maskin”

”Inom Espritprogrammet tillhandahölls mycket tidigt stöd på FET-området för forskning om mikro-, nano- och optoelektronik, mikrosystem och fotonik. Avancerade forskningsområden som utforskats på 1990-talet blev allmänt utbredda inom den industridrivna IKT-forskningen”

”FET-forskningen om komplexa system har skapat ett nytt forskningsområde och banat ny väg för många vetenskapsområden. Genom att modellera komplexa tekno-sociala systems beteenden och utveckla IKT-verktyg för att styra hot som uppstår i sådana system (t.ex. finansmarknader eller spridning av smittsamma sjukdomar) bidrar denna forskning till bättre,vetenskapligt baserade politiska beslut och till helt nya modeller för emotionellt intelligenta och tillförlitliga IKT-system”

”Målet för initiativet om virtuell humanfysiologi är individuellt anpassad simulering av människans kropp och man väntar sig enorma framsteg när det gäller sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård.

Här kombineras insatser på flera områden inom ramprogrammet med globalt samarbete, i synnerhet med USA”

EU dokumentet finns i sin helhet under ”Arkiv” på Bionic Gate

————————————————————————————————–

Historik om implantat

Ledande svenska statliga företrädare, som Generaldirektör Stina Wahlström skrev i Datainspektionens årsbok redan 1989-1990 att det inte hörde hemma i ett demokratiskt samhälle att utnyttja människor i forskningsprojekt bortom deras vetskap eller emot deras vilja.

Statsrådet Alva Myrdal skrev redan 1972 i ”Sverige väljer framtid” att befolkningen skulle få svårt att skydda sig mot intrång i sina hjärnor med manipulerade beteenden.

Den svenske professorn Göran Hermerén är ordförande för EU-kommissionens etikråd, som utgav ett 30-sidigt dokument där de protesterade mot implantat för att styra människors vilja, injicerade i människor bortom deras egen vilja.

————————————————————————————————-

Detta pågår bortom allmänhetens vetskap

Multidiciplinär forskning har med injicerbara dator-hjärna-gränssnitt nu kommit så långt att man utvecklar datorer och informationssystem som kan 2-vägs distanskommunicera med människans nervceller och neuroner i cloud/grid computing. Utveckling av implantat startade redan på -70 talet, med nano och kvantinformationstekniken har teknologin nu fått ett genombrott. På samma sätt som det går att kopiera en hårddisk till ett webb hotell kan nanosensorer via cloud/grid miljö kopia hjärnan. En möjlighet till total distans visualisering av människan har uppstått.

Under fleråriga avbildningar med tekniken i automatiserade forskningsprocesser (lärande system) lär sig datorer med morfologiska avbildningssystem (avancerade mönstermachningsprogram) att avkoda och läsa mänskliga nervceller, neuroner och människans tankar.

För att förstå denna utveckling och dess potentialer, läs om University of Kalifornia Irvin vilka utvecklar syntetisk telepati och dator-hjärna-interface.

Läs även om UCI´s nero science. Klicka runt på UCI´s sidor för att förstå det enorma forskningsområde som öppnats i och med multidiciplinär forskning på hjärnan.
USA publicerar och klargör utveckling av syntetisk telepati. I Sverige tycks denna forskning vara sekretessbelagd.

Fleråriga distansavbildningar med dator-hjärna-gränssnitt ger forskare ovärderlig information om människans kognitiva beteenden så som minne, inlärning och känsloliv samt kan med algoritmer inom kvantinformationstekniken kartlägga mänsklig perception. Informationen ger datorforskningen enorma försprång i utveckling av morgondagens datorer, datorer som kommer att innehålla artificiell intelligens och kunna känna igen mönster och ansikten.

Flerårigt avbildningsmaterial kan med datorsimulering också användas för att ”bakåtkompilera” hjärnan och i efterhand identifiera embryot till ett sjukdomsförlopp.

Distansavbildningstekniken är oerhört viktig för att utveckla morgondagens hälsoövervakning samt morgondagens läkemedel. Datorer kommer via implantat att kunna lära sig att identifiera embryot till sjukdomar och slå larm om ett sjukdomsförlopp innan komplikationer uppträder, t ex stroke, infarkt, cancer mm. Beträffande läkemedel så pågår forskning med dator-hjärna-gränssnitt som kan stimulera hjärnan på olika sätt.

———————————————————————————————

Tyvärr pågår Forskning på människor utan informerat samtycke

Försvarslösa försöksobjekt, många med familjer och barn har inom IKT och FET forskning i flera fall fått sina liv slagna i spillror av en datoriserad orgie i misshandel och hjärntvätt med de ”nya” IKT teknologierna.

Forskningen försöker genom utmattning och konstruktiv psykisk nedbryting se om det går att vänja försöksmänniskan vid implantaten. Implantaten används också för att ge fysiska smärtor via Internetuppkopplingen.

Forskare i Sverige har i stort sätt fria händer att själva välja metodik för att inhämta mätdata. Detta är en olycklig situation med dagens multidiciplinära FET forskning och framgångar inom IKT forskning.

Utdrag ur Ds Ju 1986:5

Etisk prövning förekommer inte i fall gällande forskning som utförs på människor med icke vetenskapligt tillkännagivna teknologier. Informerat samtycke kommer av naturliga skäl aldrig att kunna erhållas för plågsam forskning.

Utan tillkännagivande om forskning på människan med nano implantat och kvantinformationsteknik är situationen för samhället hotande då grava missbruk sker.

Människor med ett dator-hjärna-gränssnitt där syntetisk telepati är utvecklat fungerar som noder för illegal inspelning av samtliga människor som noderna talar med.

Finns implanterade noder redan placerade inom politiken och finansvärlden? Hur vet vi vem som har eller inte har implantat i framtiden?

Multidiciplinär forskningen har lagt locket på information beträffande dator-hjärna-gränssnitt för att obehindrat kunna använda den till att vidareforska med.

Sverige har i brist på kontroll och insyn i dessa verksamheter utvecklats till ett webbhotell med hjärnuppkopplingar för olika forskningsområden.

Forskare försöker oskadliggöra försöksobjekt i on-line uppkopplingarna genom att med hjälp av artificiell intelligens driva dem till vansinne. På så sätt undgår denna typ av forskning upptäckt.

Effekten av forskningens utövande på människor blir att läkare diagnostiserar forskningsobjektens symtom efter hitintills tillkännagivna diagnoser, vilket är att försöksobjekten lider av psykos.

Denna typ av forskning är inget annat än ”dolt” människoslaveri, människohandel och grov människotortyr.

Hur länge skall regeringen stödja överlagda mordförsök med sin avsaknad av adekvat rättsinstans för multidiciplinär IKT och FET forskning?

————————————————————————————————-

Ett samarbete med BIONIC GATE

Det handlar om att med information skapa ett allmänt medvetande och en etisk debatt om denna forskning för att snarast få en lagstiftning mot missbruk av den.

Det handlar om att identifiera vem eller vilka i Sverige som illegalt utför forskning med IKT implantat och datorer på människor under tortyrformer.

Det handlar också om att skapa opinion för att omedelbart kunna stoppa pågående osynlig våldtäkt med on-line implantat på försökspersonerners hjärnor och kroppar.

BIONIC GATE samarbetar med media och offer för denna forskning.

Kontakta oss via kontaktformuläret.

 

The War and an Analysis of Conflict in Society

Shocking Menace of Satellite Surveillance

John Fleming

Unknown to most of the world, satellites can perform astonishing and often menacing feats. This should come as no surprise when one reflects on the massive effort poured into satellite technology since the Soviet satellite Sputnik, launched in 1957, caused panic in the U.S. A spy satellite can monitor a person’s every movement, even when the “target” is indoors or deep in the interior of a building or traveling rapidly down the highway in a car, in any kind of weather (cloudy, rainy, stormy). There is no place to hide on the face of the earth. It takes just three satellites to blanket the world with detection capacity. Besides tracking a person’s every action and relaying the data to a computer screen on earth, amazing powers of satellites include reading a person’s mind, monitoring conversations, manipulating electronic instruments and physically assaulting someone with a laser beam. Remote reading of someone’s mind through satellite technology is quite bizarre, yet it is being done; it is a reality at present, not a chimera from a futuristic dystopia! To those who might disbelieve my description of satellite surveillance, I’d simply cite a tried-and-true Roman proverb: Time reveals all things (tempus omnia revelat).

As extraordinary as clandestine satellite powers are, nevertheless prosaic satellite technology is much evident in daily life. Satellite businesses reportedly earned $26 billion in 1998. We can watch transcontinental television broadcasts “via satellite,” make long-distance phone calls relayed by satellite, be informed of cloud cover and weather conditions through satellite images shown on television, and find our geographical bearings with the aid of satellites in the GPS (Global Positioning System). But behind the facade of useful satellite technology is a Pandora’s box of surreptitious technology. Spy satellites–as opposed to satellites for broadcasting and exploration of space–have little or no civilian use–except, perhaps, to subject one’s enemy or favorite malefactor to surveillance. With reference to detecting things from space, Ford Rowan, author of Techno Spies, wrote “some U.S. military satellites are equipped with infra-red sensors that can pick up the heat generated on earth by trucks, airplanes, missiles, and cars, so that even on cloudy days the sensors can penetrate beneath the clouds and reproduce the patterns of heat emission on a TV-type screen. During the Vietnam War sky high infra-red sensors were tested which detect individual enemy soldiers walking around on the ground.” Using this reference, we can establish 1970 as the approximate date of the beginning of satellite surveillance–and the end of the possibility of privacy for several people.

The government agency most heavily involved in satellite surveillance technology is the Advanced Research Projects Agency (ARPA), an arm of the Pentagon. NASA is concerned with civilian satellites, but there is no hard and fast line between civilian and military satellites. NASA launches all satellites, from either Cape Kennedy in Florida or Vandenberg Air Force Base in California, whether they are military-operated, CIA-operated, corporate-operated or NASA’s own. Blasting satellites into orbit is a major expense. It is also difficult to make a quick distinction between government and private satellites; research by NASA is often applicable to all types of satellites. Neither the ARPA nor NASA makes satellites; instead, they underwrite the technology while various corporations produce the hardware. Corporations involved in the satellite business include Lockheed, General Dynamics, RCA, General Electric, Westinghouse, Comsat, Boeing, Hughes Aircraft, Rockwell International, Grumman Corp., CAE Electronics, Trimble Navigation and TRW.

The World Satellite Directory, 14th edition (1992), lists about a thousand companies concerned with satellites in one way or another. Many are merely in the broadcasting business, but there are also product headings like “remote sensing imagery,” which includes Earth Observation Satellite Co. of Lanham, Maryland, Downl Inc. of Denver, and Spot Image Corp. of Reston, Virginia. There are five product categories referring to transponders. Other product categories include earth stations (14 types), “military products and systems,” “microwave equipment,” “video processors,” “spectrum analyzers.” The category “remote sensors” lists eight companies, including ITM Systems Inc., in Grants Pass, Oregon, and Satellite Technology Management of Costa Mesa, California. Sixty-five satellite associations are listed from all around the world, such as Aerospace Industries Association, American Astronautical Society, Amsat and several others in the U.S.

Spy satellites were already functioning and violating people’s right to privacy when President Reagan proposed his “Strategic Defense Initiative,” or Star Wars, in the early 80s, long after the Cuban Missile Crisis of 1962 had demonstrated the military usefulness of satellites. Star Wars was supposed to shield the U.S. from nuclear missiles, but shooting down missiles with satellite lasers proved infeasible, and many scientists and politicians criticized the massive program. Nevertheless, Star Wars gave an enormous boost to surveillance technology and to what may be called “black bag” technology, such as mind reading and lasers that can assault someone, even someone indoors. Aviation Week & Space Technology mentioned in 1984 that “facets of the project [in the Star Wars program] that are being hurried along include the awarding of contracts to study…a surveillance satellite network.” It was bound to be abused, yet no group is fighting to cut back or subject to democratic control this terrifying new technology. As one diplomat to the U.N. remarked, “‘Star Wars’ was not a means of creating heaven on earth, but it could result in hell on earth.”

Conflicts in Society

SECRET SATELLITE HUMAN SURVEILLANCE

CONTD >>>

There is yet another macabre power possessed by some satellites: manipulating a person’s mind with an audio subliminal “message” (a sound too low for the ear to consciously detect but which affects the unconscious). In trying thereby to get a person to do what you want him to do, it does not matter if the target is asleep or awake. A message could be used to compel a person to say something you would like him to say, in a manner so spontaneous that noone would be able to realize the words were contrived by someone else; there is no limit to the range of ideas an unsuspecting person can be made to voice. The human target might be compelled to use an obscenity, or persons around the target might be compelled to say things that insult the target. A sleeping person, on the other hand, is more vulnerable and can be made to do something, rather than merely say something. An action compelled by an audio subliminal message could be to roll off the bed and fall onto the floor, or to get up and walk around in a trance. However, the sleeping person can only be made to engage in such an action for only a minute or so, it seems, since he usually wakes up by then and the “spell” wears. It should be noted here that although the “hypnotism” of a psychoanalyst is bogus, unconscious or subconscious manipulation of behavior is genuine. But the brevity of a subliminal spell effected by a satellite might be overcome by more research.

“The psychiatric community,” reported Newsweek in 1994, “generally agrees that subliminal perception exists; a smaller fringe group believes it can be used to change the psyche.” A Russian doctor, Igor Smirnov, whom the magazine labeled a “subliminal Dr. Strangelove,” is one scientist studying the possibilities: “Using electroencephalographs, he measures brain waves, then uses computers to create a map of the subconscious and various human impulses, such as anger or the sex drive. Then. through taped subliminal messages, he claims to physically alter that landscape with the power of suggestion.” Combining this research with satellite technology–which has already been done in part–could give its masters the possibility for the perfect crime, since satellites operate with perfect discretion, perfect concealment. All these satellite powers can be abused with impunity. A satellite makes a “clean getaway,” as it were. Even if a given victim became aware of how a crime was effected, noone would believe him, and he would be powerless to defend himself or fight back.

FarShores

Tavistock Insitute – Shadow Government

Human Pineal Gland/Tallkottkörteln – & electromagnetic fields/elektromagnetiska fält

The pineal gland has been found to contain large numbers of calcite micro-crystals that ”bear a striking resemblance” to calcite crystals found in the inner ear. The ones found in the inner ear have been shown to exhibit the quality of piezoelectricity. If those found in the pineal gland also have this quality then this would provide a means whereby an external electromagnetic field might directly influence the brain.

Dr. Nick Begich – Controlling the Human Mind

Under an initiative of U.S Senator John Glenn, dicussions commenced in January 1997 about the dangers of radiating the civilian populations. Targeting people’s brain functions with electromagnetic fields and beams (from helicopters and airplanes, satellites, from parked vans, neighboring houses, telephone poles, electrical appliance, mobile phones, TV, radio, etc.) is part of a problem that should be addressed in democratically elected government bodies. Are we ready for the robotization of mankind and the total elemination of privacy, including freedom of thought? How many of us would want to cede our entire life, including our most secret thoughts, to Big Brother? Yet, the technology exists to create a totalitarian New World Order. Covert neurolgical communication systems are in place to counteract independent thinking and to control social and political activity on behalf of self-serving private and military intrests. This threat can be defeated only by educated public, using available literature on biotelemetry and information exchanged at international congresses.

One reason this technology has remained a state secret is the widespread prestige of the psychiatric DIAGNOSTIC STATISTICAL MANUAL IV (DSM IV) produced by the U.S American Psychiatric Association (APA) and printed in 18 languages. Psychiatrists working for the U.S intelligence agencies no doubt participated in writing and revising this manual. This PSYCHIATRIC ”BIBLE” covers up the secret development of mind-control (MC) technologies by labeling some of their effects as symptoms of paranoid schizophrenia.

Victims of mind-control experimentation/attacks are thus routinely diagnosed, knee-jerk fashion, as mentally ill by doctors who learned the DSM ”symptoms” list in medical school. Physicians have not been schooled that patients my be telling the truth when they report being targeted against their will or being used as guinea pigs for electronic, chemical and bacteriological forms of psychological warfare.

Time is running out for changing the direction of military medicine, and ensuring the future of human freedom.

This article was originally published in the 36th-year edition of the Finnish-language journal SPEKULA (3rd Quarter 1999) SPEKULA is a publication of Northern Finland medical students and doctors of Oulu University OLK.

Omega News: The dangers of radiating civilian population