Helsingborg under militära CHEMTRAIL-attacker kategoriserade som EXOTISKA VAPEN. Sedan början av sommaren 2008 sprayas vi i stort sett dagligen med CHEMTRAILS från militära plygplan. Himlen är grå och tung, luften är tjock och ger en besk smak i munnen, näsan rinner … etc …

Det var då jag befann mig i USA, som jag först blev uppmärksam på chemtrails. Över solskensstaten Californiens södra del, kunde man ofta beskåda chemtrail-piloternas metodiska arbetssätt, de sprayade oftast ut gifterna i design av stora kors och galler, en kort stund senare täcktes himlen av ett stort eller flera mindre molntäcke.

Jag upplevede det som en befrielse då jag lämnade den grymt förorenade staden Los Angeles år 2006, för att återvända i min ”dear darlig” fräscha kuststad Helsingborg.

Till min stora besvikelse började jag noterade under sommaren 2006 att även chemtrail-piloter blivit kontrakterade för att spy ut gifter över Sveriges befolkning … Jag som haft uppfattningen att vi i Sverige hade mycket miljömedvetna politiker. Uppenbart har EU:s och USA:s drivande militär politik haft/har en avgörande betydelse även i hur illa vår miljöpolitik hanteras idag!

Bra att veta:

De synliga SKILLNADERNA mellan ett flygplans vanliga CONTRAIL-utsläpp och militärens CHEMTRAIL-utsläpp avslöjas genom att: contrails försvinner efter några minuter – medan chemtrails breder ut sig och stannar kvar i timmar och bildar tunna eller kraftiga molntäcke beroende på hur kraftigtfullt sprayningarna utförts och från vilken höjd det skett.

Jag tar upp ämnet därför jag anser det vara av AKUT art både för vår miljö och vår hälsa!!!

Själv har jag informerat Helsingborgs Miljökontor i ämnet den 7 oktober 2008.

Den 3 november 2008 noterade jag strax innan lunchtid att militära flygplan hade börjat spraya ut chemtrails. Jag ringde då åter till Helsingborgs Miljökontor och bad Robert (som jag talade med även den 7 oktober) att gå ut och titta hur det såg ut då chemtrails sprayades ut. Han sa att han såg det från sitt kontorsfönster och menade på att det kommer att blåsa bort …!!! Ännu en av Statens myndigheter – ansvarstagande och förtroendeingivande i vanlig ordning …!! Blääuu …

På videon nedan med fokus över Helsingborg och Öresund, syns en del chemtrails av den lättare sorten.

Kongressman Dennis J. Kucinich, Ohio, USA presenterade den 2 oktober 2001, H.R. 2977: ett lagförslaget om upprättandet av ett internationellt avtal med förbud av rymdbaserade vapen. I lagförslaget är CHEMTRAILS och ELEKTROMAGNETISKA Vapen klassificerade i kategorin: EXOTISKA VAPEN.

Den 3 september 2008 skrev jag på Utrikesminister Carl Bildts blogg en kommentar i ämnet, och länkade med videon nedan.

Chemtrail Proof – German Military Exposed – German Scientists take the Government to Court over Chemtrails

Carl Bildt,

Var finns den fulla texten att tillgå angående att regeringen informerat riksdagen om att med militära flygplan spraya giftiga chemtrails över medborgarnas huvud?

Från i stort sett alla EU:s medlemsländer och the United States of America kommer rapporter om att medborgarna blir nedsprayade med giftiga chemtrails. Varför? Vi kräver att Sveriges regering redogör i detalj vad Sveriges försvarsmakt i dagsläget ”arbetar” med!! Därför det förfaller inte längre ligga under försvarsmaktens ansvar att försvara det nationella territoriumet och befolkningen – utan tvärom utövar försvarsmakten i det ”fördolda” krig mot Sveriges civilbefolkning genom riktade elektroniska ”Pearl Harbour-attacker och chemtrail-attacker från ovan – omöjliga att försvara sig emot. (Var tog miljödebatten vägen?) Den militära cocktailmix som numera severas nästan dagligen, bestående av bioteknologier och giftiga kemikalier är ett hot mot varje människas hälsa och livskvalite!! Eller ingår menyn i det GLOBALA POPULATIONSKONTROLL PROJEKTET?

Är det så att Sveriges regering är en av de 37 nationer som i tysthet signerat: The Open Sky Treaty – Covert Chemtrail Program?

Det förefaller så då chemtaril-piloterna hade minst sagt arbetsintensiva dagar över södra Sverige med början i fredags den 29 augusti, och nedsprayningen av befolkning och miljö fortsatte över hela helgen. Vi var många som utsattes för starka reaktioner i andningsorganen, såsom: tunghet att andas, hosta, rinnande näsor, nysningar, röda svidande ögon…etc…

Chemtrails över Danmark

Chemtrails över Norge

Chemtrails – UK Government admits deadly spraying

Hur får Sveriges statsledning ihop de giftiga CHEMTRAILS -SPRAYNINGARNA över tätbefolkade områden med genomtänkt MILJÖARBETE???

Är statsledningens mediastyrda miljöarbete enbart ett spel för galleriet… Troligtvis, därför 1+1= inte lika med 2…

H.R. 2977 CHEMTRAILS and a list of EXOTIC WEAPONS

CHEMTRAILS KLASSIFICERADE I KATEGORIN: EXOTIC WEAPONS

”Konspirationsteoretikernas teorier” har Kongressman Dennis J. Kucinich, Ohio, tagit ett fast grepp om!

EXOTIC WEAPONS:

Electromagnetic

Sonic/Ultrasonic

Plasma

Electronic, Psychotronic or Information Weapons

Laser Weapon System

CHEMTRAILS

Chemical, Biological, Environmental, Climate or Tectonic Weapons…..etc

CHEMTRAILS!!!!! DEPOPULATION AT WORK!!!


Human Pineal Gland/Tallkottkörteln – & electromagnetic fields/elektromagnetiska fält

The pineal gland has been found to contain large numbers of calcite micro-crystals that ”bear a striking resemblance” to calcite crystals found in the inner ear. The ones found in the inner ear have been shown to exhibit the quality of piezoelectricity. If those found in the pineal gland also have this quality then this would provide a means whereby an external electromagnetic field might directly influence the brain.

Chemtrails – UK Government admits deadly spraying

Dr. Nick Begich – Controlling the Human Mind

Chemtrail Proof – German Military Exposed – German Scientists Take the Government to Court over Chemtrails – samt min kommentar på Carl Bildts blogg den 3 september 2008.

Carl,

”Var finns den fulla texten att tillgå angående att regeringen informerat riksdagen om att med militära flygplan spraya giftiga chemtrails över medborgarnas huvud”?

Från i stort sett alla EU:s medlemsländer och the United States of America kommer rapporter om att medborgarna blir nersprayade med giftiga chemtrails. Varför? Vi kräver att Sveriges regering redogör i detalj vad Sveriges försvarsmakt i dagsläget ”arbetar” med!! Därför det förfaller inte längre ligga under försvarsmaktens ansvar att försvara det nationella territoriumet och befolkningen – utan tvärsom utövar försvarsmakten i det ”fördolda” ”elektroniska Pearl Harbour – attacker” och chemtrail – attacker mot det civila samhället (och orsakar samtidigt grov miljöförorening). En cocktailmix av bioteknologier och kemikalier livsfarliga för var och en människas hälsa och livskvalite. GLOBALT POPULATIONSKONTROLL -PROJEKT?

Är det så att Sveriges regering är en av de 37 nationer som i tysthet signerat The Open Sky Treaty – Covert Chemtrail Program?

Det förfaller så då chemtrail-piloterna haft arbetsintensiva dagar över södra Sverige, med början i fredags den 29 augusti, och nedsprayningen av befolkningen fortsatte över hela helgen. Vi var många som utsattes för starka reaktioner i andningsorganen, såsom tunghet att andas, hosta, nysningar, rinnande näsor, röda svidande ögon … etc …

Under an initiative of U.S Senator John Glenn, dicussions commenced in January 1997 about the dangers of radiating the civilian populations. Targeting people’s brain functions with electromagnetic fields and beams (from helicopters and airplanes, satellites, from parked vans, neighboring houses, telephone poles, electrical appliance, mobile phones, TV, radio, etc.) is part of a problem that should be addressed in democratically elected government bodies. Are we ready for the robotization of mankind and the total elemination of privacy, including freedom of thought? How many of us would want to cede our entire life, including our most secret thoughts, to Big Brother? Yet, the technology exists to create a totalitarian New World Order. Covert neurolgical communication systems are in place to counteract independent thinking and to control social and political activity on behalf of self-serving private and military intrests. This threat can be defeated only by educated public, using available literature on biotelemetry and information exchanged at international congresses.

One reason this technology has remained a state secret is the widespread prestige of the psychiatric DIAGNOSTIC STATISTICAL MANUAL IV (DSM IV) produced by the U.S American Psychiatric Association (APA) and printed in 18 languages. Psychiatrists working for the U.S intelligence agencies no doubt participated in writing and revising this manual. This PSYCHIATRIC ”BIBLE” covers up the secret development of mind-control (MC) technologies by labeling some of their effects as symptoms of paranoid schizophrenia.

Victims of mind-control experimentation/attacks are thus routinely diagnosed, knee-jerk fashion, as mentally ill by doctors who learned the DSM ”symptoms” list in medical school. Physicians have not been schooled that patients my be telling the truth when they report being targeted against their will or being used as guinea pigs for electronic, chemical and bacteriological forms of psychological warfare.

Time is running out for changing the direction of military medicine, and ensuring the future of human freedom.

This article was originally published in the 36th-year edition of the Finnish-language journal SPEKULA (3rd Quarter 1999) SPEKULA is a publication of Northern Finland medical students and doctors of Oulu University OLK.

Omega News: The dangers of radiating civilian population

On the Need for New Criteria of Diagnosis of Psychosis in the Light of Mind Invasive Technology: The medical profession should be helped to recorgnise the symptoms of MIND-CONTROL and psychotronic abuse, and intelligence about their deployment should be declassified so that this abuse can be seen to be what it is, and not interpreted automatically as an indication of mental illness. Victims’ accounts of abuse should be admitted to public account, and the use of psycho-electronic weapons shoul be made illegal and criminal.

For these and other reasons which this paper has attempted to address, we should call for an acknowledge of such technology at a national and international level. Politicians, scientists and neurologists, neuroscientists, physicists and the legal profession should, without further delay, demand public debate on this existence and deployment of psychotronic technology; and for the declassification of information about such devices which abuse helpless people, and threaten democratic freedom.

Dokumentet sammanställt av Carole Smith:

On the Need for New Criteria af Diagnosis of Psychosis in the Light of Mind Invasive Technolgy

http://www.angelfire.com/or/mctrl/NewCrit-JPSS-CS2.htm

A behavior control research project was begun in the 1950s, coordinated by the British psychological warfare unit called the Travistock Institute, with the Scottish Rite Masons, the Central Intelligence Agency, and other British, U.S, Canadian, and United Nations agencies. The project became famous in the 1970s under the CIA code, MK-ULTRA.

1909 – 1913: The Buildup To World War I

John D. Rockefeller created the family-run Rockefeller Foundation, in parallel with the birth of the British-inspired Federal Reserve, the Internal Revenue Service, and the Federal Bureau of Investigation. In 1909-13 and subsequent years, Rockefeller transfered blocs of the family-owned Standard Oil Co. worth more than $300 million to the account of the foundation under its trustees who were family members, and their employees. Thus was established a global instrument for radical social change, using American money and British Strategy.

1920s: The Pre-Hitler Era In Germany

The Rockefeller Foundation poured money into the occupied German republic for a medical specialty known as psychiatric genetics. This field applied to psychiatry the concepts of eugenics (otherwise known as race purification, race hygiene, or race betterment) developed in London’s Galton Laboratory and its offshoot Eugenics Societies in England and America.

http://www.mindcontrolforums.com/mkultra.htm British Psychiatry & Eugenics/Assassination