Designmetodik för interaktion mellan människa och dator

Där teknik och människa möts

Forskningen vid DSV handlar om design och utveckling av informationssystem för att skapa fungerande lösningar för existerande och framtida problem. Det innefattar bl a metoder för att analysera komplexa system, interaktion mellan människor och datorer samt säkerhetstänkande.

Vi tillämpar vår forskning på verkliga och viktiga problem. Det kan handla om katastrofhantering i stor skala, men också om stöd för effektiv möteshantering eller livslångt lärande. Vi konstruerar också verktyg som är anpassade till människans språk, bl.a. för att man lätt ska kunna hitta och sammanfatta information på Internet.

Som forskare är vi också intresserade av människors liv, arbete, lärande och fritid. Vi vill förstå och påverka hur tekniken griper in i och förändrar vår vardag. Det handlar självklart om tillämpningar av informationsteknik i det professionella livet, men också om det mobila livet, om lek och spel, om människors hälsa och olika användargrupper, såsom t.ex. barn och datorspelare.

Vi studerar metoder för att hantera komplexa problem, från algoritmer för att analysera stora datamängder till designmetodik för interaktionen mellan människa och maskin. Vårt arbete genomsyras av en helhetssyn och ett systemtänkande för hur tillämpningarna av vår kunskap ska användas ute i människors yrkes- och fritidsliv. Vi vill att all forskning ska omsättas i realistiska tillämpningar som kan prövas i de komplexa, verkliga situationer de är ämnade för.

Forskningen vid DSV är ofta ämnesöverskridande och genuint tvärvetenskaplig genom att perspektiv och metoder från andra ämnen införlivas, såsom psykologi, lingvistik, filosofi, statistik och matematik. Forskningen bidrar också till dessa ämnen genom metoder och tekniker för att söka ny kunskap

Designmetodik för interaktion mellan människa och dator

Let’s see Carmen, om jag kan besvara din fråga…!? Inledningsvis kan jag berätta att full tankefrihet och privatliv inte längre existerar för många medborgare i Sverige och world wide!!! Den svenska statsmakten bedriver verksamheter för organiserade identitetsstölder för att därefter implementera medborgarna i teknologisk människohandel och i slaveri genom de sociala ingenjörskonsterna…i klarspråk utgör våra personuppgifter ett politiskt maktinstrument, då de hamnar på de matematiska arkitekternas skrivbord och därefter programmeras i Artificiella Intelligenser med potential att kontrollera, manipulera, attackera och handikappa en individs biologiska processer…efter uppdragsgivarens behov. Science-fiction? NEJ!!! Däremot en statshemlighet.

There is a creepy thing about leaders…ursäkta, jag menade leather

Professor Daniel Solove, George Washington University Law School, uttalar sig i ämnet, och länken finns här: Identitetsstöld, privatliv och arkitekturen av utsatthet

Att förstå identitetsstölder i termer av arkitektur, visar att det är en del av ett större problem, som lagen hittills ignorerat.

Utöver arkitekturen för kontroll, ser vi utveckligen av ”arkitektur av sårbarhet”, som skapar en värld där människor är utsatta för betydande skador, och hjälplösa att göra något åt det!!