Jag har en portfolio … A Career Portfolio containing an organized presentation of my ‘education’ – ”In His Majesty’s Secret Service” – worksamples and skills…

Tonight I Celebrate …

Clock on top of briefcase photo

… att jag överlevt 39 år i ”Hans Majestäts Hemliga Tjänst”, via den Militära Underrättelsetjänstens (och så vitt jag förstår) superhemliga teknologiska IB-avdelning, varigenom jag involverats i nationens esoteriska (efterkrigs-)politik!